Leerlingen Langatabiki leren over behoud Amazonegebied
17 Mar 2017, 06:12
foto


De Granman Forsterschool in Langatabiki wordt een multifunctionele zonne-energieschool. In de omgeving wordt veel aan kleinschalige goudwinning met behulp van schadelijke kwik gedaan. Het is de bedoeling dat in het centrum leerkrachten van de school de leerlingen bewustmaken van het noodzakelijk behoud van het Surinaams Amazonegebied. De school heeft laptops en zonnepanelen ter beschikking gekregen. Het project zal over een jaar worden geëvalueerd.

Het project is een samenwerking van stichting Duurzaam Ontwikkeling Nederland en Suriname (d’ONS) en stichting Onderwijs der EBGS. Zij werken samen aan een duurzame onderwijsleerlijn ten behoeve van deze EBGS-school. Dit project wordt een voortzetting van het concept dat nu in het dorp Nieuw Koffiekamp in het district Brokopondo met veel succes wordt uitgevoerd, zegt de voorlichting van d’ONS.

Het concept bestaat uit het toepassen van zonne-energie (via zonne-panelen), computers die draaien op zonne-energie en de invoer van een duurzame leerlijn op de computers, waarmee kinderen leren hoe zij het Amazonegebied kunnen behouden. Tegelijkertijd wordt het onderwijsniveau van de kinderen vergroot.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een gezamenlijk zonne-energie project dat is uitgevoerd te Langatabiki door de Franse organisatie EDF, het Surinaams zonne-energie bedrijf Guguplex en het districtscommissariaat. Het onderwijspakket van de duurzame leerlijn is bestemd voor de kinderen van groep 1 t/m 8. De hoofdthema’s zijn natuur, water en energie. De leerlingen werken op door zonne-energie aangedreven computers, die op de multifunctionele Granman Forsterschool aanwezig zijn. De leerlijn zal een aanvulling zijn op het bestaande natuuronderwijs curriculum van de basisscholen in Suriname, zegt d'ONS.

Saturday 23 June
Friday 22 June