Column: Politieke Borrelpraat 346
12 Mar 2017, 22:45
foto


“Heren, proost, maar niet op die vreemde dingen die steeds in ons land vóórkomen en die we maar niet kunnen voorkómen.”
“Bedoel je dat van een minister die net voor z’n vertrek snel-snel nog een aantal houtconcessies van tienduizenden hectaren tekent?”
“Ach, dat is toch normaal in dit land? Sjweef teki, grabu san yu kan; dit land is toch altijd een Wingewest geweest voor beleidvoerders en hun corrupte makkers?”
“Daarom zijn we een Winstgeweest.”
“En laat m’n Lelygeld, of Steeldieveld erbuiten; ik bedoel, welke grondminister is ongeschonden uit deze ministerspost gekomen?”
“Ja, praat het maar goed.”
“Gaat Lady Roline deze kanker kunnen bestrijden?”
“Wie weet. Elk touw heeft een eind.”
“Maar a tee dies langaaaa. En de Amerikaan zegt niet voor niets: ‘every man has his price’. Dat geldt hopelijk niet voor ‘every woman….”
“Nou, minister Jerry is toch aardig bezig paal en perk te stellen aan dat kapotrijden van onze wegen door die houttrucks?”
“Ja, goed zo minister Jerry, maar zal hij niet overruled worden door die schimmige machten achter de schermen.”
“Ex-pres Vene noemde hen ‘die tarantula’s’; ze zitten achter een rookgordijn op de kruispunten van onze economische lijnen de boel in hun straatje te leiden.”
“Zo werd die Sondod toch ook teruggefloten toen hij die skalians van het stuwmeer wilde verwijderen? De invloed van de goudclub was sterker.”
“Maar zo werd diezelfde Son of Dod overruled toen hij de zandafgravers te Braamspunt een verbod oplegde. De zandclub inclusief delen van z’n eigen overheid, was sterker.”
"Wrakkige zandschuiten varen weer af en aan,
Sommigen komen tegen brugkabels tot staan,
Grof geld wordt overnight gemaakt,
De overheid zelve zit erin gehaakt,
Maar nee, het waren de vissers
Die te Braamspunt de schildpadden eehm.. kapten.”
“Drink nog wat, of niets meer, want dat laatste rijmt voor geen meter.”
“Ik blijf het zeggen: de houtblokken tot een bepaald punt, Witagron bijvoorbeeld, via de weg en vanaf daar via de rivier: Coppename af, Saramacca in, Sar’kanaal in. Of een grote zagerij daar neerzetten.”
“Zoals die grote van Surinam Timber die tijdens de binnenlandse oorlog in brand vloog.”
“Las je niet aan vooral welke gelemannetjesrondhoutplunderaars die concessies op de valreep werden gegeven door ex-min Veli-reld? Laat de overheid ons aangeven hoeveel dollars zij van deze al deze rondhoutkappers binnenkrijgt. Je gaat lachen van gekte als je dat belachelijk lage bedrag ziet. Vreemde dingen.”
“Net zoals die dieftige advocaat die door een zogenaamde procedurele fout van het Openbaar Ministerie nu vrijuit gaat, nadat hij z’n slachtoffer zo smerig met duizenden, nee tienduizenden US dollars heeft opgelicht.”
“En het was niet de eerste keer dat R. dit uithaalde.”
“Begrijp je nu waarom het advocatentuchtcollege inactief wordt gehouden? Een actief tuchtcollege zou R. al bij z’n eerste frommel uit zijn ambt hebben gezet. Wat doen de deken en kussen en laken van de balie daaraan?”
“Of spelen ze mee? Hoe meer geen controle, hoe beter?”
“Maar dit soort oplichterspraktijken gebeuren hier grof en openlijk.”
“Natuurlijk, omdat we teveel met onze eigen dingetjes bezig zijn en alleen het belang van die eigen dingetjes heftig beschermen en lak hebben aan het beschermen van het algemeen belang. En dat is al sinds de koloniale tijd zo.”
“Voorstel voor onze nieuwe wapenspreuk: Protectio Egocentria Belangericus.”
“Vandaar dat het beleid altijd met kortetijdmaatregelen komt. Het begrip ‘structurele oplossingen’ is hier een soort vloek“
“Dan hoe wil je bijvoorbeeld voorkomen dat weggebruikers lange, mooie, buitenwegen als racebaan gebruiken en zichzelf, medepassagiers, overstekende vrouwen en kinderen doodrijden, wegmeubilair vernietigen en zelfs van de weg over een heuse kreek vliegen voordat ze dodelijk landen?”
“Hoe is dat in andere landen gereguleerd? Met drempels?”
“Doe nou niet idioot. Met strenge wegcontroles en metershoge boetes en lange gevangenisstraffen. Niets anders gaat helpen.”
“Ik zeg: Zet een aantal van die prefab containerhuisjes voorzien van alle gemakken bij de brug van Stolkertsijver en stationeer daar een paar van die statige langgemouwde motorfietsagenten en aan paar surveillance-agenten in nieuwe wagens. Drie rijden elke dag vanaf half zes ‘s morgens met een tussenpoos van een kwartier met rood zwaailicht richting stad tot Meerzorg en terug en drie richting Moengo-Albina. Ze rijden hooguit tachtig en bij bewoonde gebieden minder, zoals op de borden is aangegeven. Wie ze inhaalt, wordt ter plekke beboet met 500 SRD. En ze zijn onderling via draadloos verbonden.
“Maak een foto van elk van die nieuwe wagens: before, en over drie maanden: after’. En tel dan het aantal deuken, skafoes, loshangende bumpers, kapotte zwaailichten, kromme banden, rokende uitlaten en ….”
“Ach mang, je overdrijft. Zo zien gloednieuwe politiewagens er echt niet na drie maanden uit.”
“Oké, sjorrie, kijk dan na vier maanden.”
“Ja, maar dalijk ga je horen: er is geen geld om ze te tanken.”
“Of sommige agenten passen niet meer in die kleine wagentjes, want ze zijn te dik.”
“Heee, daarom wil een bepaald aantal via een kort geding gedaan krijgen dat die Cooper-sporttest niet meer verplicht wordt gesteld bij het bepalen van hun bevordering.”
“Dat ding heet geen Coopertest, dat is voor wat anders.”
“Oke, noem het dan de ren-, spring, dip- en klimtest.”
“Al die alcohol en dat junkfoodvet worden eruit gesjweet.”
“Alsof jij zo slank en zo alcohol-loos bent.”
“Mi dati pensioneer keba.”
“Ik zeg: wie die test niet haalt, wordt een maand overgeplaatst naar de afdeling ‘Bikers’. Laat ze daar dikte gaan wegfietsen en conditie gaan opbouwen. Dan slagen ze zeker voor die sporttest.”
“Ik zeg: alle jongeheren en jongedames die bij een wapen dragend ambtenarenkorps in dienst willen treden, moeten eerst de volledige militaire dienstplicht hebben doorlopen. Dan pas kan je solliciteren.”
“Vroeger gingen vele Surinaamse ex-dienstplichtigen naar de politiedienst en dat waren geen poppenkastagenten. Als die achter een crimineel renden, stonden ze niet na twee minuten sprint met piepende longen achter een schutting naar lucht te happen.”
“En die bikers zijn effectief no m…., alleen zijn het er veel te weinig.”
“Maar eindelijk gaan we opkomen voor onze belangen bij de CARICOM en wordt het misschien CARI-w’o-GOOW.”
“Groot gelijk. Zij mogen wel onbelemmerd hun producten hier op onze markt afzetten, maar als bijvoorbeeld onze doksenclub gecertificeerd vlees daarheen wil sturen, vinden ze steeds een reden om ons product tegen te houden.”
“En onze rijst had opeens rattenpoep erin en werd afgekeurd nadat het hoe lang daar in Jamaica op de haven had gelegen.”
“En wij laten dat maar toe. Tegen elkaar ‘ekte’ man of vrouw spelen, kunnen we heel goed, maar om dat naar buiten toe te doen om ons landsbelang veilig te stellen, daar zijn we te suf, te bobbo, te lohllie, te slap voor.”
“Wil jij dan dat onze leiders tekeer gaan als die Trompet of die Turkse president?”
“Of wie weet als straks minister-president Wilde Wilders?”
“Hemeltje, bespaar ons dat.”
“En onze pers richt maar z’n schijnwerpers op die splijtzwamprocessen van December en Pleegzoon. Laat die toch maar rustig z’n beloop gaan.”
“Klopt, in plaats van dat saamhorigheidsgevoel, die noodzakelijke eendrachtigheid wat meer te stimuleren.”
“Daarom worden we maar leeggeplunderd en kunnen we geen vuist daartegen maken.”
“Nou, maar dat Vlieg-Alle-wegen bedrijf van ons heeft een goede beurt gemaakt; ten behoeve van dat zoveelste failliete Antilliaanse luchtbedrijf hebben ze in kort tijdsbestek 100 vluchten met maar één vertraging uitgevoerd en zo een 6000 Inselairpassagiers van en naar zovele regionale luchthavens vervoerd. Wat een goede beurt was dat!”
“De ene z’n dood, de andere z’n brood.”
“Wan ogri tyari wan bun.”
“En dan dat vreemde ding van dat ene vermiste meisje dat opeens naakt uit het bos komt wandelen en poti die andere die dood onder een boom wordt gevonden. Dit ding klopt toch van geen meter?”
“Vreemde dingens in SU, lees dat boek! Heren proost, en vooruitlopend op het strooien van de as een subh Holi toegewenst.”
“Ja, hetzelfde. Tenminste hebben de jongeren van de Sint Petrus lagere school onder begeleiding van de ouderen het goede voorbeeld gegeven hoe zij ondanks verschillen in religie samen dit nieuwjaarsfeest vieren en naar elkaar kunnen groeien. Ze vierden voor het eerst Holi op school. Petje af voor dit positief initiatief. Die r.-k. kerk stijgt gewoon in aanzien bij mij, ook die bisschop.”
“Ik ben atheïst en zie dit als goedkope zieltjeswinnerij.”
“Kan misschien ergens waar zijn, maar het versterkt de saamhorigheid onder de jongeren. En dat telt bij mij. Dat geeft hoop, in plaats van dat geruzie. En begin jij minder te zuipen, dan worden jouw ziel en je gezondheid misschien eerder gered. Proost.”

Rappa