Column: Politieke Borrelpraat 345
05 Mar 2017, 22:20
foto
Wapen van bisschop Karel Choennie.


“Luisteren jullie, ik ben van katholieke huize, maar wat háááááááát ik die die bisschop nu, brwwww.”
“Waarom haat je die goeie man?”
“Gaat hij daar staan lachen met die…met die….die…”
“President van ons land?”
“Mang, praat me er niet over, wat een walgelijke vertoning.”
“Een van de sterkste punten van de grondlegger van het christendom is de vergevingsgezindheid; zelfs aan het kruis genageld vergaf hij degenen die hem daartoe hadden veroordeeld.”
“Ja, dat heb ik van de Zondagschool onthouden. Hij zei: ‘Vader, vergeef hen hunne zonden; ze weten niet wat ze doen.”
“Inderdaad, maar die Romeinse heidenen en hun joodse voetenjongens hebben hiermee wel de grootste wereldgodsdienst veroorzaakt.”
“Heren, we dwalen af, het gaat om bisschop Sjoengnie en z’n verzoening en het traject na een wel of niet veroordeling bij het 8 en 9 decemberproces.”
“Nee mang, verkeerde uitspraak van de man z’n naam; het klinkt als die zoetzuresaus-kookguru, oooh, ik krijg meteen trek in een gemarineerde hongkongvis, gefrituurd in walnotensaus, en gegarneerd met in wontonballetjes getrokken cashewnoten-orgeade, met als toetje ham taw met slijsjes mager varken erom gewikkeld.”
“Hou toch op, mang, hiervan krijg ik geen trek, maar aftrek.”
“Maar wat vonden jullie van de reactie van die honorabele bisschop met 117.000 vrome aanhangers, van wie een deel nog niet goed begrijpt wat de bisschop voorstaat met zijn ontmoeting met de president, ook toevallig hoofdverdachte in dat 8 en 9 decembermoordproces, wat nooit mocht zijn gebeurd en welke gebeurtenis ons volk nog steeds verdeeld houdt, waardoor de toekomst van ons land gegijzeld is, enzo, enzo, enzo?”
“Ik vond z’n reactie heel goed, veel duidelijker dan z’n verklaring net na die ontmoeting.”
“Hij vond bepaalde opmerkingen, vooral op face book, niet zo leuk. En hij haalt twee persvrouwen bij name aan die kritisch over zijn initiatief hebben geschreven.”
“Ja, mi volg den tori. Die ene journalist noemt het initiatief van de bisschop voorbarig en bejegent hem volgens velen bijna onbeschoft, alsof hij een soort omgekochte overloper zou zijn.”
“Wie is dat? Die Biemblabla?”
“Het gaat er bij mij niet zozeer om wie het is, als om ‘wat’ die ‘wie’ suggereert.”
“Ja, er zijn van die figuren, vooral aangemoedigd door een club vanuit de Noordzee, die hier weer bloed willen zien vloeien, die het niet kunnen hebben dat we over de splijtzwammen heen groeien, zodat we dit land gezamenlijk uit het moeras van achterstelling en corruptie kunnen halen.”
“Wat zeg je dat mooi, maar wat ik minder fraai vond in dat artikel van jouw bisschop is zijn uitlating van: ‘…maar het is wel duidelijk hoe minder pers hoe beter.”
“Ik geef hem ook op dat punt groot gelijk: kijk wat de prof. Menke zegt over het merendeel van onze pers: op sensationele gebeurtenissen rennen ze af als vliegen op de stroop, maar wetenschappelijk goed onderbouwde items schuwen ze.”
“Te begrijpen, want al dat intellectualisme verkoopt niet, en heeft ons dankzij een stel doorwinterde gestudeerde witte-boordcriminelen eerder in de rotzooi geholpen dan eruit getrokken. Wil je krant, radio of tv-zender een groot publiek trekken, dan moet je sensatie publiceren, zoals ‘Man snijdt vrouw oor af, vrouw bijt als wraak man’s ding af. Man heet nu Mandingloos.”
“Of: overbeladen houttruck zakt door brug; zes vissers onder brug verpletterd.”
“Dan willen die houtblokkenuitbuiters, dat uit ons belastinggeld een betonnen brug voor ze gebouwd moet worden?”
“Natuurlijk, ze betalen keihard belasting.”
“Ach, kom op. Tjikkenfeet betalen ze in vergelijking met die winsten die ze met die rondhoutexport maken. Kijk hoe ze moord en brand schreeuwden toen de retributie van, ik geloof 5 cent per kub hout verhoogd werd naar 5 srd, of zoiets.”
“Laat ze dan aantonen hoeveel van hun exportopbrengsten in valuta aan de staat wordt afgedragen.”
“Werkelijk, wij betalen maar en zij rijden bruggen en wegen steeds kapot. Maar als je ze zou vragen in een soort NV Bouw Betonbrug voor 50% te participeren, dan ga je opeens horen: we hebben geen geld.”
“Dan blijft het maar zo, een houten brug geschikt voor voertuigen tot 2 ton, klarie.”
“Ik zeg: alle houttransporten via de wegen en bruggen worden verboden; laat ze net als vroeger de houtblokken via het water vervoeren, dat deed zelfs Bruynzeel toch ook? Het bedrijf had aan het einde van de Saramaccadoorsteek toch een hele houtblokkenbinnenhaven?”
“Maar intussen dokt jouw Baas Paars voor twee weken in het binnenland voor een bezoek plus vakantie in de intussen weer drooggelopen dorpen.”
“Mijn Baas dokt nergens voor.”
“O nee? Waarom komt er dan geen gedegen antwoord in die door DNA afgewezen MOU met de Suralco?”
“En over die voortgaande zandafgravingen te Braamspunt?”
“Net zoals Wilgo Verlies dokt met dat vonnis van de rechter; hij is zo te zien bang om het aan de pers te geven.”
“Maar toch vind ik dat die honorabele bisschop met zijn uitspraak: ‘Hoe minder pers, hoe beter’ aan ons grondrecht van een vrije pers, aan de vrijheid van meningsuiting komt, al zitten we inderdaad met heel wat pers van twijfelachtig allooi. Wattebout als ik een klas met een aantal lastige en wat achter geraakte leerlingen heb, dan zeg ik toch ook niet: ‘ hoe minder kinderen, hoe beter?”
“Ach, zo scherp zou ik het niet willen stellen; volgens mij bedoelde hij het niet zo.”
“Nou, zo is het bij mij wel overgekomen, vooral als ik in ogenschouw neem dat de respectabele kerk van de bisschop in het verleden echt niet lief heeft gedaan tegen volgelingen die terechte kritiek op de leiding in Rome hadden. Die protestanten werden vervolgd, doodgemarteld of op de brandstapel gegooid, zoals in het jaar 1415 de eerste leider van de broeder uniteit uit Moravië en Bohemen, de latere Evangelische Broedergemeente.”
“Ach mang, kom niet met oude koeien uit de sloot, dat is heel lang terug. Als goed christen moet je toch kunnen vergeven?”
“Ja, zand erover, bergen zand, tonnen zand, djoeglietladingen vol zand erover, zoals dat openlijk gehuichel en gekoehandel tussen de RvC van DSB en die Proeve-man. Ik bedoel, na dat kritische artikel van een ex-directielid en wat er in het verleden allemaal rond DeeEsBee en de Mama Bank is voorgevallen, lijkt het er inderdaad sterk op dat er snel-snel, net vóór de aandeelhoudersvergadering een deal is ‘geswiengd.”
“Jawel mensen, er is neks, noti, nahi, nothing gebeurd. Neks no fout. Is jullie hebben zomaar ophef via de social media gemaakt. Laten jullie je geld assjeblieft bij de grootste bankinstelling in den lande, geen onrust, je geld is veilig en we gaan rustig door alsof er niets is gebeurd.”
“Er is wel wat gebeurd, en met deze koehandeldeal komt er geen transparantie en welke zekerheid hebben we dan dat zoiets niet weer gebeurd? Jaren terug is er toch ook zo’n witteboordenboef, dat was me echt een gladde, mullige, glibberige, de deur uitgezet bij DeeEsBEE?”
“En dat meten met twee maten van de Mamabangi heeft er toch voor gezorgd dat de Royal Bank of Canada op een gegeven moment zei: we kappen ermee, verkoop de bank en weg uit deze djoembieloembie-patjapatja? Zij hielden zich wel strak aan de internationale standaarden van money laundring, terwijl lokale banken, waaronder vooral, je weet wel wie, wel vrijelijk hiermee konden spelen, bij gebrek aan wetgeving.”
“Totdat we als land dreigden op een internationale zwarte lijst te komen, waardoor geen van onze banken internationale transacties meer zou kunnen doen. Toen heeft DNA toch snel-snel op het laatste moment met kamerbrede meerderheid een aantal anti-witwaswetten aangenomen?”
“Zand van Braamspunt erover.”
“Sjaak, waarom zit je hier te knikkebollen? Ben je al dronken?”
“Nee mang, ik slaap niet goed; de laatste tijd word ik steeds door eenzelfde stomme helikopter gestoord; dat rotding vliegt steeds rondom het vliegveld Zorg en Hoop en stoort ’s morgens de scholen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, kinderopvangen, dan tijdens het middageten en -rustuur, en zelfs op de zondag tijdens gewijde uren. Mijn hemel, dat kan toch niet, en dat urenlang door. Van wie is dat rotding en wie geeft de toestemming?”
“In dit land mag alles, nogmaals zand van Braamspunt erover, er is nu genoeg. De wrakkige zandschuiten varen af en aan.”
“Maar er is een interessant artikel verschenen over het vervangen van zand bij de wegenaanleg door met ongebluste kalk bewerkte klei dat we inlands ruim voorradig hebben.”
“Ik heb het gelezen, zeer goed plan, maar er zitten twee cruciale zwakke schakels in, namelijk het opzetten en managen van die kalkovens om duizenden tonnen ongebluste kalk te fabriceren en die kalksteen moet geïmporteerd worden. Vooral in dit investeringsonvriendelijk land, zijn we minstens vijf tot tien jaar verder, voordat zo een bedrijf in productie komt. In die tussentijd heet Braamspunt: Braamspuntloos of Braamsgat.”
“Leve ons land van duizend plunderaars en evenvele mooie, niet snel en heel moeilijk uit te voeren plannen.”
“Ach, jij negativist. Ik proost op een hechtere onderlinge samenwerking en het wegwerken van al die splijtzwammen.”
“Ik ook.”

Rappa