Minister Pengel ontstemd over houding Medische Zending
17 Feb 2017, 01:04
foto
Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid vindt het jammer dat de Medische Zending (MZ) "voor de zoveelste keer de samenleving met alternatieve feiten" informeert. "Het ministerie heeft constant de communicatielijnen onderhouden en samen met het ministerie van Financiën steeds ernaartoe gewerkt dat de MZ de noodzakelijke middelen heeft ontvangen om operationeel te blijven. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de MZ de afgelopen drie maanden ruim SRD 7 miljoen heeft ontvangen. Dit was niet mogelijk geweest zonder een gezamenlijke inspanning van de twee ministeries," laat de bewindsman optekenen.

De MZ stelde in een persbericht dat het tekort aan overheidssubsidie ertoe heeft geleid dat het dorp Tapoeripa aan de Nickerierivier al bijna tien maanden niet is bezocht. Het geld is nodig om het tweewekelijks transport van een gezondheidswerker van Donderskamp naar Tapoeripa te betalen. In een persbericht zegt de organisatie dat zij sinds 2015 alleen subsidie krijgt om de salarissen te betalen. Geld vanuit verzekeringsbedrijven is nauwelijks genoeg om medicamenten te kopen.

"Het bevreemdt mij dat nu specifiek wordt ingezoomd op de polikliniek van Tapoeripa. Het niet uitvoeren van diensten naar dit dorp is het eenzijdige besluit van de leiding van MZ. Met de verkregen middelen hadden makkelijk missies uitgevoerd kunnen worden naar de bewoners van dit dorp. Ik was de vorige week in het dorp Donderskamp en het besluit van de leiding van de MZ, welke niet in goede aarde is gevallen bij de lokale gemeenschap, is ook aan mij gerapporteerd," zegt Pengel.

De bewindsman onderkent dat hij de leiding van MZ in 2016 geadviseerd heeft de subsidiegelden ter dekking van de operationele kosten te gebruiken in deze economisch moeilijke tijd. "Aansluitend heb ik aangegeven dat de bouw van een polikliniek valt onder de noemer kapitaalinvesteringen waar normaliter andere middelen voor aangewend worden, zoals een lening of een schenking. Zo heeft de overheid via ontwikkelingsbanken in het verleden een groot aantal van de poliklinieken gerenoveerd of compleet vernieuwd."

Het heeft volgens de minister er alle schijn van dat de leiding van de MZ haar wil, om een polikliniek te bouwen uit de subsidiegelden, wil doordrukken. "Ook al gaat dit ten koste van zorg die geleverd moet worden aan de gemeenschap van Tapoeripa. Dit is zeer afkeurenswaardig. Ik zal op zeer kort termijn de kwestie van het onthouden van zorg aan een gemeenschap met de voorzitter van het bestuur van de MZ bespreken," kondigt de bewindvoerder op Volksgezondheid aan.