Telesur Financieel directeur geschorst door Miranda
17 Feb 2017, 04:08
foto
Russ Headley


Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft Russ Headley, Chief Financial Officer (CFO) van Telesur, geschorst. Dit, op verzoek van de raad van commissarissen (rvc) van het bedrijf. President-commissaris Gardelito Hew A Kee heeft het besluit van de regering meegedeeld aan de medewerkers van het communicatiebedrijf.

Sinds april 2016 heeft de rvc ernstige ongeregeldheden geconstateerd binnen het financiële huishouden van Telesur. Hew A Kee zegt dat de rvc als toezichthouder van de bedrijfsvoering namens de eigenaar - genoodzaakt is verder onderzoek in te stellen. Volgens de rvc kan Headley tijdens het onderzoek naar zijn handelen tijdelijk geen deel uitmaken van de financiële bedrijfsvoering. Headley moet zich binnen drie dagen verweren. Grace Yard is aangesteld als waarnemend coördinator Commerciële Zaken.

"We willen benadrukken dat wij geen persoonlijke beschuldigingen uiten naar de CFO, maar uitkijken naar verheldering zodat de juiste beslissing voor Telesur en de Staat Suriname genomen kan worden. Ook kan worden aangegeven dat reeds in een vroeg stadium alle informatie hieromtrent met het bestuur van de bond is gedeeld, om ruis te voorkomen," schrijft Hew A Kee aan de medewerkers van het bedrijf.

De rvc heeft een interne onderzoekscommissie benoemd. Starnieuws verneemt dat de vakbond hiertegen in het geweer is gekomen. Uit een onderhoud tussen de bond en minister Miranda blijkt dat hier sprake is van een omissie. In een rondschrijven stelt de bond dat niet meegewerkt moet worden met een intern onderzoek. Er komt een CLAD-onderzoek. Dit verzoek is reeds gedaan door minister Miranda aan zijn collega van Financiën.

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June