Concessionarissen Braamspunt voor win-win-situatie
17 Feb 2017, 07:43
foto


Via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zijn er vier concessionarissen
gekozen: NV Sarika, Gebroeders Soebratie NV, Rock & Dirt Shippers
NV en Handelmij Dharmsing NV, die al langer dan tien jaren aan zandafgravingen doen te Braamspunt.

Wij zijn gefiltreerd geworden door het ministerie van NH doordat wij alle equipment in huis hebben, nodige ervaringen en miljoenen geïnvesteerd hebben. Ook het feit dat alle contributies, royalty's etc. altijd netjes door al die jaren heen zijn betaald.

Wij graven nu aan de Westelijke zijde van de Surinamerivier van Braamspunt, welke de laatste maanden pas aangewassen is, dus hier praten we van landaanwinst, die ook voor een gevaar zal zorgen voor de scheepvaart door het
dichtslibben van onze vaargeul bij de monding, in de toekomst. Ook zijn wij op ± 5 km afstand van waar men vermoedt dat de schildpadden hun eieren leggen.

Als ondernemers zijn wij ook gebonden aan regels van de Staat waaronder:
1. het gratis leveren van schelpen aan de Staat
2. houden van een afgebakend stuk waar er gegraven mag worden
3. een minimaal aantal kuub afgraving per week
4. rekening houden met wet, recht en milieu omstandigheden etc.

Er waren diverse illegale zandafgravers bezig in het gebied. Na screening door N.H. zijn zij buiten de boot gevallen. Nu krijgen wij de negatieve
reacties. Wij zijn geen politieke vrienden noch familie van de regerende
partij.
Na al een jaar en 2 maanden gewacht te hebben voor het onderzoek van WWF,
de controle en afspraken met de Staat, hebben wij nu een
win-win-situatie.

Iwan Kanhai
Onderdirecteur NV. Sarika