OM in zaak rappers: Seksuele feiten bewezen
17 Feb 2017, 00:33
foto


Officier van justitie, Claudia Bruining, heeft haar strafeis gepresenteerd in de zaak waar de rappers Kaene Marica, Francis Edusei en Jacky Osei van Strictly Family Business (SFB) terechtstaan. Zij acht gemeenschap met een jeugdige tezamen en in vereniging en medeplichtigheid aan kinderpornografie wettig en overtuigend bewezen. Zij eist achttien maanden celstraf, waarvan twaalf voorwaardelijk, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een proeftijd van 3 jaar tegen elk van de rappers.

De moeder van het slachtoffer deed in mei 2015 aangifte bij de politie over een pornofilm van haar dochter die op het internet verspreid werd. Het toen 15-jarige meisje verklaarde tegenover de politie dat zij naar een eetgelegenheid is geweest, waar de rappers van SFB ook aanwezig waren. Marica zou haar gevraagd hebben om mee te lopen naar zijn kamer in een hotel. Ze sprak met hem en kort daarna kwamen Edusei en Osei samen met een zekere Kishan de kamer binnenlopen. Edusei, Osei en Kishan begonnen haar overal aan te raken. Zij vertelde gedetailleerd wat er is gebeurd. Toen de overige drie met het meisje bezig waren filmde Marica alles. Voordat ze wegging, vroeg ze Marica om de video te wissen. Hij zei dat zijn batterij leeg was en dat hij het daarna zou doen.

Het meisje verklaarde dat de seks niet onder dwang was gebeurd. De verdachte Osei ontkent zich schuldig gemaakt te hebben aan het feit. Hij zou op dat moment niet daar zijn geweest. Maar, twee andere getuigen hebben zijn aanwezigheid bevestigd. Het slachtoffer vindt het erg dat Marica de film heeft gemaakt en verspreid heeft. Marica verklaarde dat hij seks heeft bedreven met het slachtoffer, maar geen film gemaakt heeft. Een Surinaamse jongen zou dat gedaan hebben. Edusei ontkent seks bedreven te hebben met het meisje.

Het Openbaar Ministerie voerde aan dat het meisje consistent is in haar verklaringen over de gepleegde seksuele handelingen. De pornofilm heeft als introductie ‘SFB production en SFB Live Trio’ gevolgd door foto’s van het slachtoffer. Twee mannen zijn bezig te seksen op de video en een derde was vermoedelijk bezig te filmen. Volgens Marica is een onbekende Surinaamse man via het toiletraam de kamer binnengekomen. Er werd een onderzoek ingesteld. Een medewerker van het hotel verklaarde dat dit onmogelijk zou zijn. Niemand zou onopgemerkt de kamer via het raampje naar binnen kunnen gaan. De kamers kunnen slechts met een kaart betreden worden. Elke kamer heeft slechts één kaart.

Volgens Bruining vindt het verhaal van het meisje ondersteuning in het beeldmateriaal. De officier voerde aan dat Osei en Edusei medeplichtig zijn aan het zich laten filmen oftewel vast laten leggen van de door hen gepleegde seksuele handelingen. Marica wordt verweten dat hij een of meer videobeelden vervaardigd heeft waarin seksuele handelingen van een minderjarig meisje vastgelegd werden. Bruining voerde aan dat ten tijde van de gepleegde feiten, Marica pas zeventien jaar oud was. Uit jurisprudentie blijkt dat seksuele handelingen met een persoon tussen twaalf en zestien jaar het ontuchtig karakter kan ontbreken. Dat kan het geval zijn indien de handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die in geringe mate verschillen in leeftijd en eventueel een affectieve relatie hebben. “In dit specifiek geval kunnen de seksuele handelingen niet als normaal worden beschouwd. Ze zijn grensoverschijdend en sociaal-etisch niet aanvaardbaar. Ze merkte op dat drie personen tegelijk seks hebben met het meisje en de handelingen zijn vastgelegd en openbaar gemaakt.

De verdachten zijn allen voor het eerst in aanraking gekomen met de politie. De feiten noemde de officier zeer ernstig. Ze gaf aan dat een minderjarige door de wet beschermd wordt. In het dossier is er een schrijven van de moeder waarin zij besluit om de zaak in te trekken. Het Openbaar Ministerie ging hieraan voorbij en heeft de ten laste gelegde feiten ambtshalve vervolgd. Door dit geval is er een grote inbreuk gepleegd op de maatschappelijk rechtsorde, stelde Bruining. De advocaten Maureen Nibte en Raoul Lobo zullen op 2 maart hun pleidooi houden.

Wanita Ramnath

Saturday 23 June
Friday 22 June