Moestadja roept vakbeweging op zich te verenigen
16 Feb 2017, 20:27
foto
V.l.nr. Ramon Cruden (ex-voorzitter PWO), Armand Zunder (voorzitter PWO) en minister Soewarto Moestadja van Arbeid. (Foto: Min. Arbeid)


De Surinaamse arbeidswetgeving is verouderd en er is een missie gestart om dit in zijn totaliteit op moderne leest te schoeien. Behalve de wetten die in het parlement, zijn er nog wetsvoorstellen in het Arbeidsadviescollege. Enkele andere zijn nog in voorbereiding. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de vakbeweging opgeroepen een gemeenschappelijke deler te vinden. Hij heeft de kritische en constructieve begeleiding van de vakbeweging nodig voor het moderniseren van de arbeidswetgeving.

In zijn boodschap naar de jarige Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) heeft de bewindsman erop gewezen dat de grondwet een bindmiddel is voor de gezamenlijke vakbeweging. Hij heeft de hulp nodig van de vakbeweging ook nodig voor het arbeidsmarktbeleid, waar er lacunes en nieuwe fenomenen zijn.

De PWO bestaat 69 jaar. Minister Moestadja heeft de pioniers pater Leonardus Josephus Weidmann en Andre Koornaar gememoreerd. Voor Koornaar had hij bijzondere aandacht, omdat “hij in 2008 mede aan de basis heeft gestaan van de verschillende wetten die recent in het parlement zijn goedgekeurd.” Volgens Moestadja was “hij een man die zijn standpunten op bijzondere wijze op papier kon zetten.” Hij heeft de PWO opgeroepen haar geschiedenis goed vast te leggen voor het nageslacht, “want ze is het waard om vaker te herhalen.”

De vernieuwing binnen de PWO is de bewindsman opgevallen. Er is meer elan en een geslaagde poging om uitdrukkelijker een klankbord te zijn voor de wensen, noden en de problematiek van de werkende klasse, merkt hij op. De problemen van de werkende klasse zijn de gemene deler die de vakbeweging moet binnen en het vakverenigingswezen naar een steeds hoger niveau moet tillen, adviseert Moestadja.

Hij is dan ook blij om de samenstellende delen van Ravaksur bij elkaar te zien, “waarbij we gezamenlijk zullen terugkijken, maar ook een blik in de toekomst zullen werpen.” Hij voegt eraan toe: “Daarvoor is nodig dat we op een aantal punten conceptueel elkaar vinden en dat ook erkennen.”

Hij heeft ook het dreigend gevaar van vergrijzing in de vakbeweging aangehaald. De beroepsbevolking is jong en zwelt steeds van beneden aan. “Deze contradictie verdient aandacht, studie en maatregelen.” Moestadja constateert een onbevredigde behoefte van de vakbeweging om nog meer wetenschappelijke informatie die voor handen ligt, te consumeren. Hij adviseert de nieuwe structuren en de jongeren om een spons te zijn die kennis opzuigt, “zoals wijlen Fred Derby zichzelf eens typeerde.”