Rusland geschokt over houding regering kwestie Suralco
16 Feb 2017, 11:39
foto
NPS-fractieleider Gregory Rusland. (Foto:Raoul Lith)


NPS-fractieleider Gregory Rusland vindt dat de regering totaal voorbij is gegaan aan het standpunt van De Nationale Assemblee dat de Memorandum of Understanding (MOU) met Alcoa ingetrokken moest worden. Nu blijkt dat de regering gewoon gewerkt heeft met deze intentieverklaring. Minister Regilio Dodson heeft zelfs schriftelijk aan Alcoa meegedeeld dat de regering doorgaat met de MOU.

"Je kan de regering niet vertrouwen op zaken die in De Nationale Assemblee gepresenteerd worden als de waarheid. In deze zaak moet er klaarheid komen," zegt Rusland in gesprek met Starnieuws. Hij was hogelijk verbaasd over deze zaken die aan het licht kwamen zojuist. Een delegatie van Alcoa/Suralco had een bijeenkomst met coalitie en oppositie vandaag. Ook de voorzitter van de presidentiële commissie, Dilip Sardjoe was aanwezig.

Rusland benadrukt dat de volksvertegenwoordiging tegen de MOU is. Er is een motie hierover aangenomen. De regering is schriftelijk op de hoogte gesteld hierover. De president heeft aangegeven dat de MOU ingetrokken zou worden. Dit blijkt niet het geval te zijn. Rusland zegt dat Dodson De Nationale Assemblee nooit geïnformeerd heeft hierover.

Minister Dodson om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij in opdracht van de president Alcoa op de hoogte heeft gesteld van de nieuwe samenstelling van de commissie. Daar is ook meegedeeld dat met de punten van de MOU wordt gewerkt. Deze brief is ook aan De Nationale Assemblee gegeven, zegt de minister. "Ik heb het hele dossier aan De Nationale Assemblee gegeven, ook de brief. Bovendien heb ik de mededeling over de werkwijze ook doorgegeven in De Nationale Assemblee in januari. Ik heb niks geheim gehouden," zegt Dodson.

Wat Rusland betreft is er een ernstige vertrouwenscrisis ontstaan. De president heeft in De Nationale Assemblee meegedeeld dat de MOU in feite niet meer bestaat. De NPS-topman zegt dat deze kwestie niet zo gelaten zal worden. Er zullen vragen hierover gesteld worden. Diverse Assembleeleden zijn verontwaardigd over de gang van zaken, zegt Rusland.