Ouders Moengotapu werken aan taalontwikkeling
16 Feb 2017, 04:21
foto
De ouders zijn actief betrokken bij het Leisi Fu Sabi project voor taalontwikkeling, creatieve vorming en huiswerkbegeleiding.


Het project Ouderbetrokkenheid Marowijne maakt een doorstart met het project Leisi Fu Sabi (Lezen is weten) geschreven door Stichting Okanisie Pikien in samenwerking met de oudercommissie van Moengotapu. Het project heeft als doel ouderpartnerschappen verder te versterken en het stimuleren van de taalontwikkeling bij kinderen.

In de Toli Oso wordt 3 dagen in de week met ouders en kinderen thematisch gewerkt aan woordenschat, taalkennis, creatieve vorming & huiswerkbegeleiding. In samenwerking met de ‘leesjuf’ op school, wordt er maandelijks door de leescoördinator en de ouders, een thema voorbewerkt, waardoor kinderen bij aanvang van het nieuwe thema voorbereid zijn op de leerstof op school.

In Leisi Fu Sabi wordt er aandacht besteed aan de samenwerking tussen ouders onderling; zij hadden zelf aangegeven dit te willen. Er zal ook gewerkt worden met sociaal maatschappelijke dienstverleners. Elk kwartaal zal er een gastorganisatie worden uitgenodigd op met ouders te praten over problemen die zij ervaren bij de opvoeding van hun kinderen.

Projectmanager Berryl Tempo, geeft aan blij te zijn met de voortzetting van het project. “Wij hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt met de ouders van Moengotapu en zijn blij dat nu ook Peto Ondro interesse heeft in dit programma. De ontwikkeling van kinderen gaat hand in hand met de communicatie met ouders. Ouderbetrokkenheid in het onderwijs proces vindt niet alleen plaats op de ouderochtend of feestdagen wanneer ouders hun bijdrage mogen leveren.”

Tempo zegt blij te met de financiering van de verschillende fondsen. Zij geeft aan dat de organisatie de ervaring die zij heeft wil delen met andere organisaties. Het project dat een looptijd heeft van een jaar, is gefinancierd door het R.C. Maagdenhuisfonds, het Johan Ferrier Fonds, Stichting Zonnige jeugd & Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.