Regering waardeert houding leerkrachten
15 Feb 2017, 14:15
foto


De regering spreekt haar waardering uit aan het adres van onderwijsgevenden. Gebleken is dat landelijk de meeste scholen normaal gedraaid hebben. Scholieren hebben normaal onderwijs kunnen volgen, zegt de regering in een persbericht.

De regering heeft gisteren in een persbericht, uitgegeven door vicepresident Ashwin Adhin, aangegeven het te betreuren dat het onderwijsproces opnieuw verstoord wordt. Dit naar aanleiding van een spoedvergadering van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname tijdens schooluren vanmorgen.

De regering heeft aangekondigd het principe van 'no work no pay' toe te passen. De regering constateert dat veel onderwijsgevenden niet voorbij zijn gegaan aan de oproep om in belang van het schoolgaande kind het onderwijsproces niet te stagneren.

De regering waardeert de verantwoordelijkheid van de leerkrachten en schoolleiders. Benadrukt wordt dat het herwaarderingsprogramma gericht is op de kwaliteitsverbetering van het gehele onderwijs. De positie van de leerkrachten wordt door de overheid gewaardeerd.