Leerkrachten BvL en ALS donderdag weer naar school
15 Feb 2017, 13:12
foto
Bestuursleden van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname. In het midden voorzitter Wilgo Valies. (Foto: Raoul Lith)


De onderwijsgevenden aangesloten bij de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) gaan donderdag normaal naar school. "Wij zijn niet in actie. Wij hebben onze leden geïnformeerd over de gesprekken met de regering," legt voorzitter Wilgo Valies uit op een persconferentie vanmiddag. De algemene ledenvergadering die vanmorgen is gehouden, moet gezien worden als een protest - een signaal - naar de regering toe.

Valies blijft erbij dat de vakbonden inspraak moeten hebben in het herwaarderingsprogramma. De BvL en ALS vinden ook dat onderwijsgevenden niet uit Fiso gehaald moeten worden omdat het herwaarderingsprogramma zal worden uitgevoerd. De vakbonden stellen dat de regering niet over kan gaan tot uitvoering zolang er geen akkoord is bereikt met de werknemersorganisatie. De BvL is in elk geval ook partij naast de FOLS en de regering. Met BvL is er geen akkoord bereikt.

De BvL en ALS zullen het via de rechter hun gelijk zoeken. Volgens Valies vertrapt de regering wetten en conventies. Er is geen inspraak. De houding van de regering indiceert dictatuur. Er wordt geen rekening gehouden met de visie van de vakbonden. Valies stelt dat de leerkrachten intimidatie niet uit de weg zullen gaan. Als het nodig is om actie te voeren zal dit ook gebeuren.

De algemene ledenvergadering heeft besloten dat leerkrachten landsdienaren blijven, totdat de rechtszekerheid bij wet is geregeld. Valies legt uit dat het bijzonder onderwijs de subsidie vaak te laat krijgt. Dit kan ook gebeuren wanneer leerkrachten een andere werkgever hebben dan de overheid. De vakbondsleider haalt aan dat op het Kabinet van de President de lonen zijn aangepast met 50 procent, zonder dat de mensen uit Fiso zijn gestapt. Ook medewerkers van De Nationale Assemblee hebben een herwaardering gekregen zonder dat zij hun status van landsdienaren kwijt zijn geraakt. Volgens Valies gaat het te besteden bedrag van een deel van de leerkrachten achteruit met het voorstel van de regering. Ook is er verschil van mening over de categorieën van de vier graduaties die opgenomen zijn in het herwaarderingsprogramma.

De strategie van BvL en ALS is om via de groene tafel de strijd voort te zetten. Donderdag moeten partijen bij de rechter verschijnen. Er is geen overeenstemming bereikt tussen de regering en BvL over het herwaarderingsprogramma. De regering had een kort geding aanhangig gemaakt tegen de BvL en ALS om de acties te beëindigen. Valies geeft aan dat de acties nog steeds opgeschort zijn. Hij benadrukt dat er een duurzame oplossing moet komen voor dit conflict.