Wereldwijd honderden miljoenen kinderen met kanker
15 Feb 2017, 17:56
foto


Wereldwijd zijn er op dit moment tussen 50 en 200 miljoen kinderen met één of andere vorm van kanker. Elk jaar komen er ruim 150.000 kinderen met kanker bij. Om aandacht te vragen voor het feit dat ook kinderen worden getroffen door deze ziekte, wordt jaarlijks op 15 februari Wereld Kinderkankerdag herdacht.

Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie is kanker in opmars. Bedroeg het aantal mensen met kanker in 2008 nog 12,7 miljoen, naar schatting zal dit aantal verdubbeld worden in 2030. Van dit aantal zullen ruim 11,4 miljoen mensen de ziekte niet overleven.

Kanker in Suriname
Kanker is één van de belangrijkste doodsoorzaken. Er sterven meer mensen aan kanker dan aan malaria, Aids en tuberculose samen. Kanker is ook in Suriname in de top drie van belangrijkste doodsoorzaken. Cijfers van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) laten zien dat van alle overlijdensgevallen ruim 12% het gevolg is van kanker. In 2012 stierven ruim 400 personen aan deze ziekte: ongeveer 200 mannen en evenveel vrouwen. De meest voorkomende kanker bij vrouwen blijken borst- en baarmoederhalskanker te zijn, terwijl bij mannen prostaat-, long- en darmkanker het meest voorkomen. Uit cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat er in 2012 maar liefst 109 vrouwen met borstkanker werden gediagnosticeerd en 107 met baarmoederhalskanker. In datzelfde jaar werden er 85 mannen gediagnosticeerd met prostaatkanker, 55 met darmkanker en 49 met longkanker.

Andere kankervormen bij kinderen
Anders dan bij volwassenen blijken bij kinderen veelal niet met dezelfde vormen van kanker te worden gediagnosticeerd. Borst-, long- en darmkanker bijvoorbeeld zijn uiterst zeldzaam bij kinderen. Bij kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar komen leukemie, maar ook tumoren in de hersenen en andere centrale zenuwstelsels het meest voor. Het patroon van kanker op de kinderleeftijd verschilt aanzienlijk van die bij mensen van alle leeftijden. Over het algemeen vormt leukemie ongeveer een derde van alle kanker bij kinderen. De andere meest voorkomende maligniteiten zijn lymfomen en tumoren van het centrale zenuwstelsel. Er zijn verschillende tumortypes die vrijwel uitsluitend voorkomen bij kinderen met inbegrip van neuroblastoom, nefroblastoom, medulloblastoom en retinoblastoom.

Risicofactoren
Tot op heden zijn slechts enkele duidelijke risicofactoren voor kanker bij kinderen geïdentificeerd. Deze omvatten ioniserende straling en inname van het hormoon diethylstilbestrol tijdens de zwangerschap (een behandeling die overigens niet meer in gebruik is). Een aantal kinderen met kanker wordt ook geassocieerd met genetische factoren, zoals voorgesteld door de verschillen in de incidentie van kanker bij kinderen tussen etnisch uiteenlopende bevolkingsgroepen. Individuele gevoeligheid op basis van de genetica kan ook een rol spelen.

Sommige studies hebben gesuggereerd dat virussen zoals Epstein-Barr, Hepatitis B en hiv kunnen bijdragen aan een verhoogd risico op bepaalde kinderkankersoorten. De meeste vormen van kinderkanker geven aanvankelijk niet-specifieke symptomen, wat kan leiden tot late detectie. In landen met hoge inkomens is er wel grote kans dat vroegtijdig wordt ontdekt. Bij de laag-inkomenslanden echter zijn er extra belemmeringen voor vroegtijdige opsporing, met inbegrip van slechte toegang tot gezondheidszorg en onvoldoende diagnostische faciliteiten.

Preventie
Goede voeding en een gezonde leefstijl met voldoende beweging blijven belangrijke factoren om ziekten zoals kanker te helpen voorkomen. Ook voor degenen die de ziekte hebben overleefd, geldt dat een gezonde levensstijl meer dan ooit noodzakelijk is. Vanwege de vele technologische ontwikkelingen op medisch gebied kan vandaag de dag – mits op tijd ontdekt - ongeveer de helft van alle kankerpatiënten genezen.

Enkele behandelmethoden zijn operatief ingrijpen, radiotherapie en chemotherapie. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat een combinatie van Vitamine C, Linghzi en Nonik zeer effectief is in de behandeling en preventie van kanker: de inname van 1000 mg Vitamine C per dag versterkt het immuunsysteem en voorkomt de vorming van vrije radicalen, die schade kunnen toebrengen aan lichaamscellen, terwijl de paddenstoel Linghzi stoffen bevat die met name de cellen van het afweersysteem – deze cellen zorgen voor vernietiging van kankercellen – versterken. Voorts staat Nonik bekend om diens effectiviteit bij de behandeling van hoge bloeddruk, een te hoog suikergehalte en kanker.

Saturday 23 June
Friday 22 June