Valies: No pay no work
15 Feb 2017, 09:49
foto
Honderden leerkrachten hebben gehoor gegeven aan de oproep van de BvL en ALS voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. (Foto's: René Gompers)


Honderden leerkrachten wonen de vergadering van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) bij in Mata Gauri. Vakbondsleider Wilgo Valies hield aan het begin van de bijeenkomst de onderwijsgevenden voor dat de regering een groot offensief heeft ingezet. Er zijn volgens hem intimidatiepogingen alom. Het principe van 'no work no pay' wordt toegepast. Maar wij zeggen no pay no work," stelde Valies. Deze opmerking werd met gejuich ontvangen.

Raadsadviseur Eddy Jozefzoon is flink op de korrel genomen door Valies. Hij noemde Jozefzoon een 'basja'. Die man wil bepalen volgens de vakbondsleider wat er moet gebeuren met het herwaarderingsprogramma van de leerkrachten. Er wordt niet onderhandeld maar overleg gevoerd. Valies benadrukte dat de vakbond het recht heeft om mee te bepalen wat leerkrachten moeten verdienen. Dat staat in de wet die onlangs aangenomen is door De Nationale Assemblee en intussen ook gepubliceerd is in het Staatsblad.

Valies haalde aan dat Jozefzoon een bijeenkomst had met schooldirecteuren. Daar heeft hij aangegeven dat de bond niks te zeggen heeft over de herwaardering. De voorzitter van BvL/ALS zei dat de regering wil dat er meegepraat en meegedacht wordt, maar niet mee bepaalt. Valies merkte op dat deze dictatuur niet zal worden geaccepteerd. De vergadering is nog gaande. Valies deelde mee dat de leerkrachten alles zullen horen wat er tot nu toe is gebeurd. Later volgt er een persconferentie.