Badresein Sital een kanjer van een ideoloog
15 Feb 2017, 02:58
foto


Vriend en vijand zullen het eens zijn dat Badresein Sital evident was, voor wat betreft zijn politiek-maatschappelijke levensbeschouwing of ideologie. Hij heeft geen moment enige vorm van afzwakking of verloochenen van zijn socialistische opvatting gemanifesteerd. Nee, Badresein Sital heeft heilig geloof gehecht aan de socialistische (marxistisch-leninistisch) opvatting. Het creëren van een sociaal rechtvaardige samenleving, was zijn devies.

Kameraadschap heeft Sital als geen ander gekend. Hij heeft op diverse momenten getoond dat hij vergevingsgezind was naar mede- en tegenstanders toe. Ook in gevallen waar hij negatief bejegend werd door oude strijdmakkers. De pogingen vanuit de Nationale Militaire Raad welke door Badresein Sital, Chas Mijnals en Stanley Joemman om te geraken tot ideologiseren van het in gang gezette revolutionaire proces (na de revolte op 25 februari 1980) zijn alom bekend.

In elk geval kan ik stellen dat die pogingen faliekant mislukt zijn. Dit, tot zijn grote teleurstelling en frustratie. Niettegenstaande dit feit, heeft Badresein Sital op zeer lofwaardige wijze tot aan zijn verscheiden de afgelopen week, getracht om binnen zijn politieke partij, de NDP, de voor hem heilige politieke opvatting te propageren.

Dat Sital een kanjer was van de socialistische ideologie, is een historisch feit. Dat hij als mens absoluut fouten heeft gemaakt, is ook feit. Het ligt echter aan de geschiedenis om een oordeel te vellen over de minder goede handelingen die hij gepleegd heeft. Ik condoleer alle ideologische kameraden, kinderen, vrouw en familieleden van deze Surinaamse kanjer van een ideoloog. Sital was voor mij ongetwijfeld een grote Surinaamse persoonlijkheid. Saluut, levensbeschouwelijke kameraad Badresein Sital.

Bert Eersteling