Jozefzoon citeert: 'Voorstel BvL absoluut niet werkbaar'
15 Feb 2017, 00:01
foto
Raadsadviseur Eddy Jozefzoon tijdens een persconferentie maandag. (Foto: René Gompers)


Raadsadviseur Eddy Jozefzoon ergert zich eraan dat de integriteit van het onderhandelingsteam in twijfel wordt getrokken door Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL). Jozefzoon zegt in gesprek met Starnieuws dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in eerste instantie geschat had dat het voorstel van de BvL zou betekenen 50% aanpassing van de basis loonsom van leerkrachten. Nadat de cijfers nader uitgerekend waren, blijkt dit een aanpassing van 73% te zijn.

"Wij zijn niet bezig leugens de verkondigen. De raadsadviseurs hebben een notitie gekregen van de minister van Financiën over het voorstel van de BvL," benadrukt Jozefzoon. Op de persconferentie maandag wilden de raadsadviseurs niet letterlijk citeren uit de notitie. "Maar nu onze integriteit in twijfel wordt getrokken, zijn wij genoodzaakt om de letterlijke tekst te citeren," voert Jozefzoon aan.

"Het voorstel van BvL is ABSOLUUT NIET WERKBAAR voor schaalverhogingen van tussen 117% en 152%, wat ongeveer 73% AANPASSING voor de totale basis loonsom van onderwijsgevenden betekent. Dit voorstel heeft nog meer verregaande consequenties en kan niet worden uitgevoerd omdat de middelen niet voorhanden zijn," citeert de raadsadviseur uit de notitie van de minister van Financiën.

Jozefzoon zegt dat de minister ook aangegeven heeft dat het voorstel van de overheid wel werkbaar is, maar het moet verspreid worden uitgevoerd. Het voorstel is wel geaccepteerd door de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS). Er zijn wel enkele kritische kanttekeningen geplaatst die verder uitgewerkt worden. Het herwaarderingsprogramma zal eind maart uitgevoerd worden en werkt terug tot 1 januari.