Directeur Onderwijs: Scholen woensdag normaal open
14 Feb 2017, 18:56
foto


De directeur van Onderwijs, Natasia Bennanon, deelt aan leerkrachten, docenten, schoolleiders, directeuren en scholieren mee dat de scholen woensdag normaal open zijn. De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben opgeroepen voor een spoed algemene ledenvergadering morgenochtend.

De onderwijsdirecteur wijst erop dat het kind centraal staat in het leerproces. Het herwaarderingsprogramma is breedvoerig besproken met de onderwijsorganisaties. Het ministerie ziet geen reden tot het voeren van actie.

"U als onderwijsgevende zal alles in het werk moeten stellen om de toekomst van onze jeugd veilig te stellen. Indien u anders besluit, zal het Minowc moeten handelen conform de Personeelswet," zegt de onderwijsdirecteur zich richtend tot de leerkrachten.

De leiding van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur rekent op de ondersteuning van eenieder, zegt Bennanon. Er wordt op gerekend dat de regering de ruimte krijgt om het herwaarderingsprogramma vlekkeloos uit te voeren.

Op de schoolvervoerders doet het ministerie een beroep de vervoerstrajecten volgens schema te voltooien.