Nauwere samenwerking tussen Suriname en Frankrijk
14 Feb 2017, 20:41
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle en de Franse ambassadeur Antoine Joly. (Foto: Buza)


Frankrijk en Suriname zijn van plan om de onderlinge samenwerking te versterken en regelmatig politiek overleg te voeren. Vooral de samenwerking in het grensgebied met Frans-Guyana is onderstreept bij de ontmoeting tussen de Franse ambassadeur, Antoine Joly met minister van Buitenlandse Zaken (Buza), Yldiz Pollack-Beighle. Joly heeft maandag een kopie van zijn geloofsbrieven overhandigd aan Pollack-Beighle.

Ook op de gebieden van veiligheid, justitiële zaken, handel en economie willen de landen samenwerken. Verder zijn samenwerkingsverbanden besproken op het gebied van: cultuur, onderwijs, infrastructuur, toerisme, volksgezondheid (o.a. ziekenhuis Albina).

De partnerschapsovereenkomst ter voorbereiding van een veerboot met een grotere capaciteit voor het onderhouden van de internationale veerverbinding tussen Albina en Sint Laurent was een ander gespreksonderwerp tussen de functionarissen. Het gaat om een van de projecten die door de AFD en de PO Amazonie wordt gefinancierd in Suriname. De onderhandelingen die nog gevoerd moeten worden over het beheer van de veerverbinding, kwamen ook aan de orde, zegt de voorlichting van Buza.