Vp kondigt aan dat stakende leerkrachten geen geld krijgen
14 Feb 2017, 18:18
foto
Vicepresident Ashwin Adhin


Indien het onderwijsproces opnieuw wordt verstoord, zal de regering het principe van 'no work, no pay' hanteren. Dit deelt vicepresident (vp) Ashwin Adhin mee in een persbericht. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat de scholen nogmaals worden platgelegd. De raadsadviseurs hadden al aangekondigd dat ze dit voorstel zouden doen aan de regering.

De vp benadrukt dat vanuit de regering er vanaf 2014 in harmonische sfeer gesprekken zijn gevoerd met de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), over het door de regering voorgenomen herwaarderingsprogramma.

De regering stelt zich op het standpunt dat het herwaarderingsprogramma inhoudt, de herstructurering en heroriëntatie van het gehele onderwijs ten voordele van het Surinaamse kind en de leraren.

De vp wijst erop dat de FOLS nimmer in staking is gegaan tijdens dit dialoog met de vertegenwoordigers van de regering. Deze organisatie heeft zich in principe al akkoord verklaard met het voorgenomen herwaarderingsprogramma mede in het belang van het schoolgaande kind.

"De BvL, die eerst schriftelijk akkoord is gegaan met dit programma, kwam plotseling op zijn schreden terug en begon met het oproepen van leraren voor het houden van een alv tijdens schooluren", stelt Adhin.

De BvL en de ALS hebben de leerkrachten voor een spoed algemene ledenvergadering opgeroepen woensdag om 8.00 uur 's morgens.