Column: Politieke Borrelpraat 342
12 Feb 2017, 22:04
foto
Het ultimatum aan de regering gesteld door BvL verloopt maandag.


“Nou, morgen, maandag 13 februari verloopt het ultimatum dat de BvL, de Band van Luikrachten, aan de regering had gesteld en tot nog toe is er geen zicht op en overeenstemming.”
“Ik ben het niet eens met deze zogenaamd grappige benaming voor BvL.”
“Ik wel. Dit is dat ding.”
“De politieke leiding gaat Opa Wilgo geen grotere vakbondsmacht in de hand spelen door hem te geven wat hij eist.”
“Maar die coöperatieve Meerkust heeft wel al een overeenkomst voor zijn leden bewerkstelligd.”
“Tuurlijk. Dat is het spel sinds de jaren tachtig: doe je mee met de revo, krijg je wat credits; ben je tegen en voer je acties tegen de revo, dan is het pief-paf-poef en je bent bief-daf-doef.”
“Wat een onzinnig gerijmel.”
“Wie het onderste uit de kan wil, vindt de hond in de pot. Nee meester, ik weet dat dit, in uw woorden, een ‘onwelvoeglijke samensmelting’ van twee spreekwoorden is, maar dit zegt het helemaal.”
“Maar wat gaat er gebeuren als na morgen geen overeenstemming met het onderhandelingsteam van de overheid wordt bereikt?”
“Dan kan Gilgo Palies z’n achterban weer na 10 uur bijeenroepen en mandaat vragen om in actie te gaan.”
“Denk je dat leerkrachten weer massaal gehoor aan deze oproep zullen geven?”
“Ik denk het niet; velen zijn net weer opgestart en weten dat ze anders met hun leerstof echt in gedrang zullen komen. En ouders en leerlingen zullen het deze keer niet zo gelaten over zich heen laten gaan.”
“Maar dat is misschien toch wat bepaalde machten achter de schermen willen: laat dat ding bossen, laat het een chaos en weer eens een bloedbad worden.”
“Maar als er geen overeenstemming wordt bereikt en de rechter ziet dat dit komt door halsstarrigheid en zo, dan zal zij uitspraak doen en de leerkrachten verbieden te gaan staken met een fikse dwangsom als stok achter de deur.”
“Maar die leerkrachten moeten inderdaad meer verdienen.”
“Maar met de FOLS is al een aardige toeslag overeengekomen.”
“Maar de BvL eist herwaardering en inspraak in de financiële paragraaf.”
“Dat geldt voor alle ambtenaren, behalve voor de ministers, directeuren en DNA-leden die zichzelf met het kruis gezegend hebben. En geef je de ene groep ambtenaren een herwaardering, dan moet je allemaal geven en a moni no de.”
“Dat horen we sinds Jopie Pengel; die zou de plooien gaan gladstrijken totdat hij zelf weggestreken werd.”
“Ik zei het jullie al: dan moet er dan maar weer schoolgeld geheven worden.”
“Nee mang!! Dan gaat de halve goegemeente weer blèren dat ze geen geld hebben om hun half dozijn kinderen naar school te sturen en dat soort dingen.”
“Maar diezelfde kinderen krijgen elke dag wel busgeld, broodjes- of bamiegeld en beltegoedgeld.”
“Nou, voor vele alleenstaande moeders is het nu echt moeilijk rond te komen.”
“Gek hè, nooit hoor je wat over die vaders-verwekkers. Die zijn spoorloos.”
“Maar waarom kunnen zelfs Filipijnen hier een redelijk bestaan opbouwen?”
“Omdat ze willen werken om vooruit te komen. Vele van onze locals willen wel van de genoegens van dit land profiteren, maar er geen millimeter voor helpen bijdragen.”
“Dat klopt. Neem als voorbeeld die zwaar beladen houttrucks die onze wegen en bruggen in ons binnenland kapot rijden en wie moet dat repareren? Lanti, dus wij, de belastingbetalers. Maar verhoog de belasting op rondhout of maak een stevige betonnen brug en hef daar tol, dan ga je opeens een klaagzang in koor van al die ondernemers horen, dat ze failliet zullen gaan, dat ze zo weinig verdienen aan de export van rondhout, dat ze werknemers gaan moeten ontslaan…”
“Maar een houtzagerij aldaar neerzetten is Leiden in last, want dan moet er geïnvesteerd worden, en de rente hier is zoooow hoog, en die arbeiders staken zooow veel, net als die onderwijzers, en ik ga m’n “zuurverdiende” dollars in het buitenland niet aanspreken, nee, maak die brug uit het geld van de belastingbetalers, dan kunnen we weer vrij-vrij al dat rondhout snel-snel exporteren voor veel-veel zoete winst-winst.”
“En dan kunnen slimmeriken mooi-mooi die lading misbruiken om daar vlug-vlug bijna 1000 kilo coke in te verbergen, gewoon in tassen-tassen tussen de blokken-blokken. Je moet echt dree ai-ai hebben.”
“Jongu, in havens hier, in de Caribische regio, aan de Afrikaanse westkust en in West-Europa duiken lai’s uit ons land op. Dat spul is gewoon ons beste exportproduct.”
“Tja, helaas lijkt dat zo. Maar gelukkig hebben we na 4 jaren een wettelijke basis voor onze kustwacht.”
“Jongu, wat een getouwtrek was dat weer eens in DNA voordat die wet kon worden aangenomen, dan moest dit er nog bij, dan moest dat er uit die wet, dan moest zus minder scherp, waarom dat allemaal?”
“Omdat er teveel illegale belangen gedijen dankzij het gebrek aan een wettig goed onderbouwde kustwacht. Nu die wet er eindelijk in marathon zitting kwam, moesten al dat soort belangen een beetje beschermd worden.”
“Ach, dat is onzin. Onze Assembleeleden wilden gewoon een goede wet hebben en de oppositie is blij dat er veel van haar voorstellen zijn aangenomen.”
“Maar toch rent de oppositie de zaal uit voordat de wet in stemming wordt gebracht, omdat ze tot zeven uur ’s avonds geconvoceerd waren en de DNA-voorzitter aanklagen dat zij met de wet van de hamer de vergaderingen langer laat voortduren. Ze vinden haar dictatoriaal.”
“Kan zijn, maar ten minste heeft de meerderheid doorgewerkt tot 01.00 uur in de nacht, zonder dat stelletje luilakken erbij.”
“Maar diezelfde oppositie wil wel uit ons belastinggeld op tijd uitbetaald worden of valuta-daggelden krijgen voor hun buitenlandse “werk”vergaderingen.”
“Klopt, maar mede vóór stemmen voor een wet waarin heel wat van hun voorstellen zijn overgenomen, kunnen ze niet, want ze zijn politiek-mentaal nog niet zo ver ontwikkeld om een wet die onze verdiencapaciteit als Staat verhoogt, door smokkel en plundering van onze visgronden te bemoeilijken, mede goed te keuren. In hun middeleeuwse politieke moraal kan je als oppositie geen wetten van de coalitie goedkeuren.”
“Oooh, dan daarom zoeken ze een kinderachtige reden om de zaal te verlaten. Wat een waardeloos stel is dat bij elkaar.”
“Al heb je in wezen gelijk, maar ik zou het niet zo radicaal stellen, zo zwart-wit, zo ……”
“Ik ben blij dat mijn DNA-voorzitter zonder de vergadering te verdagen, deze wet erdoor heeft weten te krijgen.”
“Maar hopelijk wordt dezelfde strategie gevolgd om andere wetten in landsbelang goedgekeurd te krijgen, zoals de investeringswet en de anti-corruptiewet.”
“Daartegen zijn er kamerbrede bezwaren, daarom zal dat niet lukken.”
“Dus je wil me zeggen dat in onze Assemblee merendeels wetten worden goedgekeurd die bepaalde belangen beschermen of bevoordelen, niet zozeer het landsbelang?”
“Zo Trompaans moet je het weer nou niet stellen, maar daar lijkt het al jaren op, ja, helaas.”
“Maar al worden er wetten goedgekeurd en afgekondigd, wat kan je er aan doen als die moedwillig, nog erbij met gedoogde steun van de overheid, worden overtreden?”
“Net zoals de wettige Raad van Commissarissen van Den Surische Bank al jaren heeft gedoogd, dus heeft toegestaan, dat tegen uitdrukkelijke wetgeving in een bepaalde maatschappij veel meer dan 20% van de aandelen in zijn bezit heeft?”
“Inderdaad en die RvC gedoogt een directeur totdat ze hem niet meer lusten en Proeven en hem op last van de grootaandeelhouder de wacht aanzeggen, hem de deur wijzen, dus de laan uitsturen.”
“Ja, want opeens heeft hij zeer riskante grote leningen afgesloten, wat best kan, overigens.”
“Ja, maar daar wist de RvC toch van, of zitten ze daar alleen maar om de ogen te sluiten of de andere kant op te kijken om hun lekkere honorarium en de invloed op het bankgebeuren niet te verliezen?”
“Zeg geen alcoholische onverantwoordelijke nonsens hier.”
“Ik ga je nog meer nonsens zeggen. Als de bank in opspraak komt en de rekeninghouders in paniek raken, zegt die grote aandeelhouder met dat onwettig hoge aantal aandelen nog erbij samen met een andere grote aandeelhouder zijn volledige steun toe aan de bank, zodat de rust wederkeert en de bank niet omver valt.”
“Wie is die andere grote aandeelhouder dan? Die verzamelde groep kleine aandeelhouders?”
“Nee mang, die worden nu pas wakker; al die jaren sliepen ze zo te zien. Nee, die andere grote aandeelhouder is de Staat Suriname himself, jouw gouvernement, die gewoon meedoet met die grootaandeelhouder.”
“In plaats dat de staat die illegaal-groot aandeelhouder verplicht om al z’n aandelen boven de 20% ten openbare verkoop aan te bieden.”
“Nee mang, ben je niet goed wijs? Je weet toch dat niet jij met je schriel en schraal financieel vermogen en alleen je grote kletsmond de dienst uitmaakt, maar het groot kapitaal?”
“Maar dat is overal ter wereld zo, tot zelfs in het communistische China, dus doe niet alsof wij het slechtste kind ter wereld zijn.”
“Da wat moeten we hiertegen doen?”
“Wat kan je hiertegen doen? Gaan staken? Op straat gaan en de boel kort en klein slaan? Bouta proberen met een oeverloos proces de bak in te krijgen zodat dat ouwe geboefte terug kan komen?”
“Da wat moeten we doen?”
“Rustig elke dag op tijd op je werk zijn, hard werken, nauwelijks verzuimen, veel sparen, liefst in valuta, niet stelen, goed eten, op tijd gaan slapen en je kinderen het beste onderwijs meegeven wat er beschikbaar is, zodat ze dokter of grootkapitalist kunnen worden. Wie er ook aan de macht is of komt, dit is wat jij moet doen. Proost en ik drink voor vandaag niet meer.”


Rappa