Assembleevoorzitter geeft overzicht activiteiten 2016
11 Jan 2017, 17:36
foto
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons geflankeerd door griffier Ruth de Windt en vicevoorzitter Melvin Bouva. (Foto: Raoul Lith)


De Nationale Assemblee heeft in 2016 in totaal 58 wetten goedgekeurd. Hiervan zijn 45 ontwerpwetten, 5 initiatiefwetten en 4 naturalisatiewetten. Er zijn ook 4 verdragen ingediend ter goedkeuring. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft dinsdag de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2016 gepresenteerd. Zij heeft ook een toekomstbeeld geschetst tijdens een bijeenkomst met de pers.

86 openbare vergaderingen zijn uitgeschreven afgelopen jaar. Hiervan hebben zes geen voortgaan gehad. Ook is er een record aantal commissievergaderingen van 270 gehouden.

In 2017 zal aandacht besteed worden aan een gezonde werkomgeving en gewerkt worden aan capaciteitsversterking. Op de griffie van DNA zijn er 115 personen werkzaam, van wie 78 procent bestaat uit midden, hoog en top kader.
De Assembleevoorzitter zegt dat voor het oud gebouw dat is afgebrand aan de Henck Arronstraat er al een ontwerp is gemaakt. Zij deelt mee dat er een toezegging is voor financiering via het IDB-programma. De middelen zijn echter ook bedoeld voor het oud gebouw van Algemene Zaken. Het parlement is al twintig jaar in een noodonderkomen gehuisvest.

Simons deelt mee dat er ook een applicatie ontwikkeld is voor smartphones die momenteel in een testfase is. Hiermee kunnen burgers inzage krijgen wat er in het parlement gebeurt over specifieke onderwerpen. Ook bestaat de mogelijkheid dat het publiek op DNA-leden kan 'abonneren' om hun werkzaamheden te volgen. Het gaat om een intern ontwikkelde applicatie.

Om de gemeenschap beter te bereiken zijn er plannen om een eigen tv-kanaal op te zetten. De drie tv-producties van DNA zullen hier vertoond worden. Er volgt eerst een pilot in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Er is ook een lesbrief en een animatiefilm over de wet Dierenwelzijn geproduceerd.

Raoul Lith

U kunt de overzicht van de activiteiten van DNA hier downloaden.
pdf-icon.gif Activiteitenoverzicht_DNA_2016.pdf                

Saturday 23 June
Friday 22 June