Regering moet DNA informeren over Alcoa
11 Jan 2017, 00:46
foto


De regering zal donderdag De Nationale Assemblee moeten informeren over de ontwikkelingen rond Alcoa/Suralco. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei aan het begin van de vergadering over de Anti-Corruptiewet dat de presidentiële commissie Alcoa verregaande mededelingen gegaan heeft in de media over wijzigen van de Brokopondo-overeenkomst. Het college is genoodzaakt om zaken op een rijtje te zetten en meer duidelijkheid te krijgen hierover van de regering.

De oppositie én de coalitie kregen de gelegenheid om kort deze kwestie aan de orde te stellen. De fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, zei namens de oppositie dat er onduidelijkheid bestaat in de samenleving en bij De Nationale Assemblee. De intentieverklaring die de regering getekend had is na kritiek vanuit het college teruggenomen door de president. Toch haalt de voorzitter van de presidentiële commissie Dilip Sardjoe steeds de Memorandum of Understanding aan. Volgens hem is deze nog van kracht. Rusland wilde dinsdag nog informatie van de regering hierover. Volgens Simons zal er donderdag ruimte zijn daarvoor.

Simons zei dat de presidentiële commissievoorzitter aangegeven heeft dat de Brokopondo-overeenkomst gewijzigd zal worden. Zij benadrukte dat dit alleen kan gebeuren na goedkeuring door De Nationale Assemblee. Rusland merkte op dat de Paranam raffinaderij al ontmanteld wordt. Alcoa heeft aangekondigd de raffinaderij definitief te sluiten. Wendell Asadang, voorzitter van de Assembleecommissie Alcoa, zei dat vorig jaar geprobeerd is met de commissievoorzitter te praten. Hij kon alleen na 27 december, maar commissieleden hadden hier moeite mee. Er is voor donderdag een commissievergadering gepland met de presidentiële commissie.

Hierop zei de Assembleevoorzitter dat de juiste informatie donderdagmiddag van de regering zal worden verkregen. De presidentiële commissie moet de president adviseren, maar is zelfstandig in de media getreden. De regering zal gevraagd worden om De Nationale Assemblee omstandig in te lichten.