FOLS roept leerkrachten op om normaal les te geven
10 Jan 2017, 18:38
foto
Marcellino Nerkust, president FOLS-presidium.


De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) doet een beroep op alle onderwijsgevenden normaal les te geven. De concrete uitvoering van het herwaarderingsprogramma is slechts een kwestie van twee maanden. Dit zegt de FOLS in een verklaring die ondertekend is door Marcellino Nerkust, president van het presidium.

FOLS heeft gelet op de ontstane situatie in het Surinaamse onderwijs en het feit dat het zich voordoet in een periode, waarbij zij haar 49 jarig bestaan op 10 januari 2017 herdenkt, besloten het volgende communiqué uit te geven.
"In het kader van het uitvoeren van het ‘herwaarderinsgprogramma’ van onderwijsgevenden op basis-, voj- en vos-onderwijs hebben de raadsadviseurs op heden 10 januari 2017 een informatiebijeenkomst gehouden voor de ledenraad van de Fols. De ledenraad is het hoogste orgaan van de Fols en bestaat uit de besturen van de aangesloten lidbonden. Tot de aangesloten lidbonden van de FOLS behoren: de KOB, de SOB, COB-broederschap, de OAD, de IOB en de BLTO.
Tijdens deze bijeenkomst zijn de ledenraadsleden van de Fols breedvoerig ingelicht door de raadsadviseurs over het herwaarderingsprogramma; waar het begonnen is en wat de stand van zaken is. Het initiatief voor deze bijeenkomst kwam van het bestuur van de FOLS.

Dat de concretisering van de herwaardering van de onderwijsgevende in Suriname naar eind maart 2017 is verschoven, is sedert 13 december 2016 bekend. Zowel bij de president van de FOLS alsook bij de voorzitter van de BvL. Concreet werd door de raadsadviseur de heer Jozefzoon toen het volgende gezegd:
• Het Staatsbesluit over de vier onderwijsniveaus en de Resolutie over bezoldigingen zijn al in concept af;
• De formele overgang naar het Herwaarderingsprogramma zal wel per 1 januari 2017 plaatsvinden, maar de concretisering nog niet. De SRD 375 (koopkrachtversterking) zal nog door worden betaald over januari 2017 en februari 2017.
• De Minister van Financiën wil eerst een juist beeld hebben hoeveel het zal kosten m.a.w. wat de financiële consequentie zal zijn.

Tijdens de gesprekken op 6 december, 13 december en 20 december van het afgelopen jaar, tussen de voorzitters van de FOLS en de BvL met de raadsadviseurs, was het duidelijk dat de overheid 1 januari 2017 niet zou halen om de herwaardering van de onderwijsgevenden in Suriname door te voeren. Het bleek dat nog niet alle leerkrachtenbestanden binnen waren. Daarnaast zijn de stukken van de onderwijsorganisaties o.a. het RKBO en de EBGS laat binnengekomen. De raadsadviseurs hebben toen al duidelijk gemaakt dat het niet mogelijk zou zijn om het herwaarderinsgprogramma eind januari 2017 uit te voeren.

Dat het herwaarderinsgprogramma op eind maart 2017 wordt geconcretiseerd hoeft geen probleem te zijn. Dit is slechts een kwestie van twee maanden later. De overgang van het Ambtenarenbezoldigingsbesluit (ABB) naar het systeem bestaande uit functiegroepen, Fiso, heeft enkele jaren geduurd.
De FOLS brengt in herinnering dat bij de overgang van ABB naar Fiso 1 er veel onduidelijkheden waren opgetreden bij de uitvoering van Fiso 1 in maart 2009 met betrekking tot de uitgebrachte salarisslips over de maand april 2009. Op deze salarisslips waren onder andere bezoldigingsbedragen opgebracht en weer ingehouden. Vandaar dat de FOLS voorstander is dat het proces goed wordt begeleidt evenals alle juridisch zaken hierbij zo nauwkeurig mogelijk worden afgewikkeld.

Daarnaast moet het duidelijk zijn dat het concept van de herwaardering niet van de Bond van Leraren noch van de FOLS afkomstig is. Het is begonnen als een voorstel vanuit het Kabinet van de president tot wat het uiteindelijk op dit moment is geworden. “Het gaat niet alleen om het financiële plaatje, maar om te komen tot de kwaliteitsverbetering van het Surinaamse onderwijs.
Ook kan worden aangegeven dat er een overkomst met bijlage is ondertekend door enerzijds de regering van de Republiek Suriname en de FOLS en de BvL anderzijds.

Ten slotte roept de FOLS alle onderwijsgevenden op om vertrouwen te hebben in hun bestuur met betrekking tot de uitvoeringsafspraken met de regering van de Republiek Suriname over het herwaardingsprogramma en doet een beroep op de onderwijsgevenden het onderwijsproces normaal voort te zetten. Concrete uitvoering van het herwaardingsprogramma is slechts een kwestie van 2 maanden later.
Wij rekenen op u!"

Paramaribo, 10 januari 2017
Namens het FOLS-presidium,
Marcellino Nerkust
President


U kunt de overeenkomst tussen de regering, BvL en FOLS hier downloaden.
pdf-icon.gif Fols-_Bvl_Overeenkomst_[1].pdf     pdf-icon.gif Fols-_Bvl_Overeenkomst_[2].pdf                

Saturday 23 June
Friday 22 June