Mathoera: Toekomst land in gevaar door drugsprobleem
11 Jan 2017, 06:15
foto
Assembleelid Krishna Mathoera


Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vindt dat het drugsprobleem in Suriname, gigantische vormen aanneemt. “De autoriteiten zwijgen in alle talen over de opsporing en aanpak van deze schijnbaar onzichtbare vorm van georganiseerde criminaliteit”, zegt Mathoera aan Starnieuws.

Het Assembleelid zegt dat uit gegevens vanuit het Korps Politie Suriname blijkt dat in 2016 ongeveer 962 kg cocaïne in beslag is genomen ten opzichte van 321 kg in 2015. En alleen al bij vijf meldingen in de media van drugsvangsten in 2016, blijkt dat bijkans 2400 kg cocaïne is onderschept in Suriname of op schepen afkomstig uit Suriname. Deze 2400 kg cocaïne vertegenwoordigt een waarde van ruim 72 miljoen euro. “Als we dus de cijfers over de inbeslagnemingen via de media in het buitenland betrekken, dan is het een significante stijging van de aanwezigheid van cocaïne in Suriname.” Mathoera onderstreept dat indien de aanpak van de drugscriminaliteit niet snel, serieus en integraal ter hand wordt genomen, “dan zal de onveiligheid groter worden. En de fragiele democratie en rechtstaat verder ondermijnd worden.”

Zij vermoedt dat de 2400 kg cocaïne maar een deel is van alle drugs, die het land werkelijk binnenkomt, en waarvan een deel weer verscheept geworden is. Als zulke hoeveelheden drugs vrijelijk het land kunnen binnenkomen en wederom kunnen verlaten, zegt dit volgens Mathoera iets over het beleid van de regering Bouterse om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. “Door geen stringent beleid uit te voeren, staat de regering toe, dat zulke hoeveelheden drugs het land binnenkomen.”

Imago versterkt
De regering heeft een mooie kans gehad om af te komen van het drugsimago uit het verleden. “Met zulke hoeveelheden drugs in het land wordt dit imago juist weer versterkt. Ik hoop niet dat criminelen, de indruk krijgen, dat ze vrij spel hebben.” Het Assembleelid verwijst naar de ondermijnende impact van georganiseerde (drugs) criminaliteit op de instituten. Cruciale functionarissen en politici kunnen omgekocht worden om invloed uit te oefenen op het beleid. “Als zulke hoeveelheden drugs, uit Suriname gaan, kan het niet anders, dat functionarissen zijn omgekocht”, stelt Mathoera. Dit schaadt het vertrouwen van instituten belast met opsporing en vervolging!

En internationaal zal Suriname en zullen export producten uit Suriname weer onder een vergrootglas geplaatst worden, “dit zal onze handelspositie verkleinen en meer kosten met zich meebrengen. Dit zal de crisis alleen maar verergeren, terwijl wij juist meer moeten produceren en exporteren.” Volgens haar zullen ook Surinamers zwaarder onderwerp zijn van extra controle bij het reizen.
Meer drugs in het land betekent meer kans dat onze jongeren blootgesteld worden aan verslaving. Dit leidt tot vernietiging van hun toekomst. “Ik zal maar niet praten over de ellende, die de familie van een verslaafde doormaakt en de overlast die de omgeving moet doorstaan.” Mathoera zegt dat de nu al zichtbaar uit de hand lopende veiligheidsproblemen alleen maar groter worden. Dit door de door dagelijkse overvallen, corruptie, seksueel misbruik, mensenhandel, inbraken en vernielingen. “De ongelijkheid in de samenleving van 'elite' en de gewone bevolking zal vergroot worden.”

Druk uitoefenen
De volksvertegenwoordiger hoopt dat de samenleving de ingewikkeldheid van “deze weinig zichtbare ernstige vorm van criminaliteit in relatie tot goed beleid, rechtsstaat en democratie begrijpt.” De burgers hebben ook een taak in deze. Zij moeten nadrukkelijk druk uitoefenen op de regering om direct actie te ondernemen om de invoer van drugs in Suriname in te dammen.

Mathoera heeft uit verschillende mediaberichten het drugsplaatje op een rij gezet. Op 29 november hadden politieambtenaren in Suriname 552 kg onderschept en in mei was er al 116 kg cocaïne onderschept. In juli en oktober 2016 berichtten de media over de inbeslagneming respectievelijk van 1075 kg cocaïne nabij Breskens (Nederland) en 508 kg cocaïne in Duinkerke (Frankrijk). Recent is in Guadeloupe 148 kg cocaïne onderschept afkomstig uit Suriname. Alle drie cocaïne vangsten in het buitenland zijn afkomstig van schepen, die vanuit de Suriname zijn vertrokken.