Minister Peneux: Onderwijs op OS Uitkijk gegarandeerd
10 Jan 2017, 12:06
foto
Minister Robert Peneux


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur staat er garant voor dat leerlingen les krijgen op OS Uitkijk. Daarom is er een nieuw team ingezet op de school vandaag, aangezien slechts twee leerkrachten gevolg hebben gegeven aan de oproep om het werk te hervatten. Dit zegt minister Robert Peneux in gesprek met Starnieuws.

De minister heeft op 5 januari een nieuwe schoolleider aangesteld op OS Uitkijk. Toen dit gebeurde, hebben het onderhoofd en de leerkrachten van de school niet ertegen geprotesteerd, zegt de bewindsman. Nadat het onderhoofd het terrein verliet, heeft een andere leerkracht (S.V.) de onderwijsgevenden bijeen geroepen en daarna de leerlingen naar huis gestuurd en een staking afgekondigd, zegt de minister.

Op 6 januari heeft het ministerie een tweede afgevaardigde gestuurd om de situatie op school te normaliseren. S.V. heeft aangegeven geen verweerbrief te accepteren en heeft gezegd zich niet aan te melden op het ministerie omdat bondszaken belangrijker zijn. De directeur van Onderwijs heeft een derde poging ondernomen om de onderwijssituatie op school te normaliseren, maar de leerkrachten begaven zich niet naar de klas om les te geven. Ook districtscommissaris Lakshminarain Doebay heeft getracht de situatie op OS Uitkijk te normaliseren en is onheus behandeld door de leerkrachten, zegt Peneux.

Het bevoegde gezag is verschillende keren slecht bejegend en volgens de Personeelswet mag bij het niet willen werken na verweer, het uiterste middel worden toegepast. "Het aanstellen van een schoolleider blijft een aangelegenheid van het ministerie en het onderhoofd dient zich bij het besluit neer te leggen. Op dit moment is het onderhoofd vandoor met het kasgeld van de school en de verantwoording van de gelden van de school is al een hele tijd zoek," zegt de bewindsman.

Gisteren werden de stakende leerkrachten wederom opgeroepen om hun werk te hervatten. Twee leerkrachten hebben vandaag wel gevolg gegeven aan de oproep van de minister. De andere stakende leerkrachten hebben zich vanaf 07:30 uur niet meer aangemeld op school en hebben gevoeglijk hierdoor aangegeven niet meer te zullen werken, stelt de minister. Het ministerie moet garant staan voor onderwijs en heeft een nieuw team van leerkrachten ingezet op OS Uitkijk. Na hun verweerbrief zal aan de hand van het verweer de minister volgens de Personeelswet handelen.

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June