USV: Het witwassen van het geweten
10 Jan 2017, 02:17
foto


In Genesis 3 verschijnt de duivel als grote verleider op het toneel. In de vorm van een slang ontmoet hij Eva en verleidt hij haar om God niet te gehoorzamen. Hij wil ons laten geloven in de leugen dat er buiten God nog iets beters is. Na deze succesvolle poging bij Adam en Eva is hij niet met pensioen gegaan.

Verleidingen zijn onderdeel van ons leven en dit zal ook zo blijven. Echter, een bekend gezegde is: 'Pas op voor de strelingen van de duivel'! Naar het schijnt heeft de duivel steeds minder nodig om onder valse voorwendselen rond te briesen over de einden der aarde, want ach! het volk is toch ziende blind en heeft ook ons geliefd Suriname in haar ban.

Suriname eens een paradijs is binnen enkele jaren veranderd in een hel. Bij de laatste verkiezing in 2015 werden kwetsbare zielen in ons land verleid, met als doel verkiezingswinst te behalen. Staatsmiddelen werden op dusdanige wijze ingezet welke een totale ontwrichting van belangrijke instituten/systemen teweegbracht (o.a gezondheidszorg, onderwijs). Schenkingen in de vorm van verzekeringspasjes, percelen, asfaltering van wegen die het volk zelf mag kiezen, banen bij de overheid, televisies zijn enkele voorbeelden.

De aloude naam van de duivel is Lucifer, dit betekent letterlijk: ‘vonkdrager’ oftewel ‘de vorst der duisternis’, en a la, demonische leugentaal wordt gepropageerd: droombeelden van Dubai, aanleg van spoorwegen, fly overs e.a werden het volk voorgehouden. De vonkdrager(s) deden de vonk overslaan van haat, verraad, verdeeldheid e.a. denk maar aan de overlooppraktijken. Velen hebben de strelingen niet kunnen weerstaan en de verkiezingswinst werd behaald.
Het jaar 2016 een schrikkeljaar, een jaar van ‘verwarring’. Dromen blijken bedrog te zijn. Erger nog het blijkt een nachtmerrie te worden.

Evenals duistere machten in de nachtelijke uren uit hun hol kruipen, zo ook wordt in het holst van de nacht (demonische) berichten aan het volk kenbaar gemaakt die hen doen gillen en rillen zoals: een lege staatskas, valutaveilingen, devaluatie, IMF volgens Surinaams model, verhoging van nutsvoorzieningen, brandstofverhoging, bevriezen IMF, IDB leningen, obligatieleningen e.a.
De economie van het land maakt schommelingen mee gelijk een achtbaan op de kermis. Het land bevindt zich in een ernstige financieel-/economische crisis en dreigt het volk steeds apathischer te worden.

Maar de duivel is listig en is ook een schaker. Schaken kan een duivelsspel zijn, indien er vals gespeeld wordt door beroepsspelers die naïeve slachtoffers vinden en soms worden er dobbelstenen gebruikt bij de bepaling van de zetten. De politieke infiltratie in het bankwezen is een zorgwekkende ontwikkeling welke de USV zorgen baart, alsook de wetgevende macht die wetten maakt om de minister van Financiën een vrij brief te geven om leningen aan te gaan.
Mr James Bond (007) kreeg van de Staat een license to kill, om de slechte jongens te elimineren. Maar nu krijgt een slechte jongen een license om de gehele economie te killen.

Wederom werd rond kersttijd gebruik gemaakt van schenkingen om het volk zoet te houden. Bijna op een dwangmatige manier moesten de ministers de aalmoezen schenken aan sociale instellingen. Deze schenkingen hadden ditmaal tot doel “het witwassen van het geweten. Ook de president had een geschenk voor het volk nl. in zijn nieuwjaarsrede beloofde hij opnieuw een harde aanpak tegen corruptie. Van de kruistocht tegen corruptie die in 2010 was beloofd is niets terechtgekomen.
De USV was zeer verheugd en hoopvol gestemd toen in 2010 mevrouw J. Simons samen met mevr R.Wijdenbosch werden toegelaten tot het Parlement. In haar persbericht werd gesteld dat het SALOMONS OORDEEL was dat twee vrouwen van verschillende kampen waren toegelaten tot het hoogste college van staat. Echter zijn wij diep teleurgesteld in de voorzitter van het hoogste college van staat. Middels marathonzittingen passeerden belangrijke zaken die de democratie geweld aan doen haar hamer zoals: de Terugroepwet, art. 148, de Machtigingswet voor leningen.

Zowaar na 7 jaar heeft Salomon laten zien wie een ware moeder van het land is en wie niet. Een moeder zou ten alle tijde haar kroost moeten beschermen zelfs als de vader des vaderlands haar kinderen in armoede stort en het heel huis/land dreigt te verpanden. De USV doet ook een oproep aan de vrouwelijke parlementariërs die als bezeten door een ledig geweten instemmen in leningen om zgn. ontwikkeling te brengen. Moreel verval en normvervaging nemen ernstige vormen aan, denk maar aan de groepsverkrachtingen van onze kinderen. Met een volk dat lichamelijk en geestelijk ziek is kan je geen gezonde ontwikkeling brengen in een natie.

Bezin eer gij begint . Vrees de dag des oordeels! Het witwassen van het geweten zal geen heil brengen, maar onheil!

Unie van Surinaamse Vrouwen
Drs. Asha Mungra
voorzitter