Bado neemt beheer bestuursressort Tapanahony over
09 Jan 2017, 06:22
foto
Districtscommissaris Margaretha Malonti draagt het bestuursressort Tapanahony over aan collega August Bado.


Voor het ressort Tapanahony zijn er grote uitdagingen. Zo zal verdere ordening moeten worden gebracht in de goudsector. Door de uitgestrektheid is transport een uitdaging. Ook de financiële middelen zijn onvoldoende voor het uitvoeren van de plannen die klaarliggen. Dit was de rode draad bij de overdracht van bestuursressort Tapanahony.

Districtscommissaris (dc) August Bado heeft op 5 januari officieel het beheer overgenomen van bestuursressort Tapanahony van zijn collega Magretha Malonti.
De overdracht vond plaats op het commissariaat te Sipaliwini aan de Zwartenhovenbrugstraat. Malonti heeft nu het beheer over bestuursressort Paamaka. Volgens Malonti heeft zij naar eer en geweten gewerkt om ontwikkeling te brengen in het ressort. Ze heeft Bado voorgehouden dat het niet bepaald makkelijk zal gaan. Ook de kwestie van de illegaliteit rond personen en diensten baart haar zorgen.

Malonti benadrukt dat het belangrijk is dat de overheidsinstanties zich stationeren in het gebied. Hierdoor kan er meer gedaan worden voor de gemeenschap. Bado heeft goede notitie genomen van de situaties die zijn geschetst door zijn voorganger. Hij zal zijn schouders onder het werk zetten voor de ontwikkeling van dit gebied. Malonti wenste hem veel succes met zijn werk.

Ala-D Media

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June