Behoefte aan professionalisering onderwijs
09 Dec 2016, 18:20
foto
Minister Robert Peneux van OWC kijkt uit naar professionalisering van na-en bijscholing van leerkrachten. (Foto's: OWC)


Leerkrachten en docenten in het beroepsonderwijs, het algemeen basis en secundair onderwijs, het IOL en ook op de universiteit hebben na-en bijscholing nodig. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat hij uitkijkt naar professionalisering die vernieuwend denken en innovatief handelen stimuleert.

Tijdens een congres over de noodzaak van de professionalisering van leerkrachten, zei hij op woensdag 7 december dat de uitdagingen er wel zijn. “Hoe kunnen we de trainingen inrichten zodat alle doelgroepen worden bereikt?’ Hij stelt voor om partnerschappen aan te gaan met gerenommeerde opleidingsinstituten in binnen- en buitenland.

Afgestudeerden van de universiteit worden, zo zegt de bewindsman, vaak ingezet als docent in het secundair onderwijs, zonder dat zij over de nodige didactische vaardigheden beschikken. “Zij hebben behoefte aan bijscholing in vernieuwde didactische werkvormen met gebruik van moderne technologieën, om beter les te kunnen geven.” Het Centrum voor Nascholing van leerkrachten in Suriname (Cenasu) heeft het congres gehouden in verband met zijn eerste lustrum.

Marie Levens, program manager van het project ‘Verbetering basisonderwijs’ heeft een inleiding gehouden over het professionaliseren wereldwijd en de waarde van modern en vernieuwend denkende partners in dit werk. Professionalisering zegt ze is meer dan het volgen van incidentele trainingen.

Friday 19 July
Thursday 18 July
Wednesday 17 July