Column: Politieke Borrelpraat 326
23 Oct 2016, 22:28
foto
Boten bij Cevihas aangemeerd. Zij durven niet uit te varen. Er heerst een gevaarlijke situatie bij de steiger.


“Heren, ik hoorde laatst over de radio toch zo een mooi spreekwoord, dat ik dat met jullie wil delen.”
“Bedoel je: ’Als het kalf al jaren verdronken is, is het dempen van de put in de maak.”
“Waar slaat dat nou op?”
“Op het Ministerie van RGB dat het binnenkort grondspeculanten onmogelijk zal maken om landbouwgronden middels bestemmingswijziging te gaan verkavelen.”
“Werkelijk is dat kalf al lang verdronken. Nu zowat alle landbouwgrond rondom Paramaribo al verhaspeld is aan grondspeculanten, zodanig dat de overheid z’n eigen gronden heel duur moet terugkopen om er woningen en ziekenhuizen op te zetten, gaan er maatregelen tegen die speculanten komen!”
“En nu eentje, wijlen een masterblaster-oplichter, het dankzij de tjoekoenese medewerking van een hele keten van lekkersbeluste ambtenaren te gortig heeft gemaakt, gaat men achteraf, dus mosterd na de maaltijd, met stoere woorden verklaren dat die maatregelen tegen grondspeculanten mogelijk, in de toekomst, hopelijk binnenkort, waarschijnlijk, eventueel en misschien op korte termijn, met een aan onzekerheid grenzende onwaarschijnlijkheid in aantocht zijn.”
“Maar het meedoen met groot-grondspeculanten kan niet deze minister in de schoenen worden geschoven, maar vooral degenen die vanaf de jaren ’90 de scepter zwaaiden op het toenmalige ministerie van NH. Toen hadden de nu aangekondigde maatregelen zin.”
“Weigerde wijlen Tappie van NH daarom tijdens zijn bewind eindjaren ‘80 om het gros aan grondbeschikkingen te tekenen?”
“Maar wat elegant van Relyland om dat nu netjes aan te kondigen, dan kunnen de laatste grondspeculanten snel-snel hun laatste, gratis verkregen zogenaamde landbouwgronden omzetten in bouwkavels.”
“Maar met deze aankondiging zijn die bewoners van het woonpark Anjer, voorheen Danny’s Villapark, nog geen millimeter geholpen.”
“De enige oplossing is dat de staat de schuld overneemt en zeker een miljoen euro aan de schuldeisers uitbetaalt.”
“Maar terecht zegt Relyland dat dát niet mogelijk is; die wijlen oplichter heeft de gronden als onderpand gebruikt om een lening van bijkans een miljoen euro af te sluiten en heeft toen het hele project met schuld en al aan een zogenaamde Stichting verkocht, voordat die gronden op naam van de eigenaren waren overgeschreven.”
“Dat is dat systeem van Stichtingen-Paultje Perdjaja; die heeft toch op zo een manier o.a. dat gym veld van die school aan de Ma Retraiteweg verhaspeld aan een projectontwikkelaar die daar een wanstaltige mall heeft neergezet? Die knopendraaierij is tijdens jouw Ronaldfrontbewind gebeurd, nietwaar? Het zoveelste gat in die geboorde emmer.”
“Ja, maar als er werkelijk opgetreden wordt, is het lijden in last, dan heb je de poppen aan het dansen, dan gaan alle gedoogde belangenclubjes moord en brand schreeuwen dat ze in hun bisnis gestagneerd zijn, dat ze werknemers gaan moeten ontslaan enzo. Kijk maar naar die kwestie rond die skalians op het stuwmeer, toen the Son of Dot dacht op te kunnen treden.”
“En welk ministertje kan op tegen die machtige club van grondspeculanten annex politieke toppers? Waar denk je dat o.a. die grote sommen geld voor de verkiezingspropaganda vandaan komen? Van de contributie betalende leden van de partij?”
“Zoals al die visverwerkers die Venezolaanse en eigen vissers voor hen laten vissen op zee, waarvan de vergunning en andere papieren niet in orde blijken te zijn. Dus als ex-rampenman Slijngie met z’n kustwacht zowat de hele vissersvloot naar de wal jaagt, is de kustwacht natuurlijk de gebeten hond.”
“Ja, maar vele visverwerkers hebben Slijngie platgebeld en verklaard dat de vissers wel hebben betaald aan de visverwerkers, maar dat door administratieve chaos de stukken nog niet rond zijn.”
“Oh, wat een geldig excuus! Dus als door administratieve rommel jouw bouwvergunning nog niet is losgekomen, begin je alvast maar te bouwen?”
“Dan wat moet je doen? Wachten totdat die koers nog meer stijgt en je niet meer kan bouwen wegens geldontwaarding?”
“Nee toch! Je moet de BWL toepassen, oftewel: Betaal Wat Lekkers. Dan is er opeens geen stagnatie en administratieve chaos meer.”
“Oow, dus je neemt de Tjoekoenese nationaliteit aan, je wordt dus Tjoekoenees, je geeft een tjoekje op afdeling A, een tjoekie op afdeling B, een tjoekah op afdeling C en over all een zware tjoek, zo eeeeehmmm, aan een bigi dagu en je hebt al je stukken gereed.”
“Maar dit kan toch niet! En als ik geen tjoeksen aan die tjoekoenaries wil betalen, wat dan?”
“Dan gaan die boten aan de ketting blijven en je gaat nu haast-je-rep-je tweemaal zoveel moeten dokken om die vergunningen in orde te krijgen.”
“Wat een gedoe. Laat die Slijngie de illegale vissers en zee piraten te lijf gaan! Zo zie je maar weer dat wijzelf de grootste sta-in-de-weg zijn bij onze eigen ontwikkeling.”
“Da wattebout dat leningengeile gedrag van tegenwoordig? Er gaat geen week voorbij, of er wordt weer een half miljardje US$ ergens geleend. En een zondagse radioschreeuwer zegt terecht dat ons ontwikkelingsmodel ‘leningen’ is.”
“Na 1975 was ons ontwikkelingsmodel ‘ontwikkelingshulp achterover drukken en bauxietinkomsten opmaken’. We hebben eigenlijk nooit op eigen inkomsten en besparingen gedraaid. Laat die Doewane dat via de radio en feesboek schreeuwen.”
“Nou, dat lenen is toch goed? Liever dat dan die stomme nuloptie toentertijd van jouw lening schuwe Ronald en sem groene-erfclub en oranje meelopers, waarbij we onze wagens honderden meters lang moesten duwen in de benzinerij.”
“Ja, mooi en waar, maar hoe gaan we de rente aan de obligatiekopers uitkeren? Dat is zo een 50 miljoen U$ per jaar! En over tien jaar moet die totale 550 miljoen terugbetaald worden. Zo worden zaken naar de volgende regering geschoven.”
“Dat heeft die opa Ronald-bhaiwa Shanti-Shanti frontclub van je toch ook gedaan?”
“Ben ik eens met Ron. Jullie hadden tien vette jaren de tijd om aardig wat inkomsten via fondsen in het buitenland vast te leggen. Maar nee, jullie hebben zelf meegedaan aan het potverteren.”
“Maar ik vind het wel slim dat met 300 miljoen uit die obligatielening de verschillende buitenlandse banken worden afgelost waar Staatsolie met als onderpand goud van de Staat, geld had geleend.”
“Inderdaad, dan komt je onderpand, dus die goudstaven, terug naar de CBvS en dienen ze om de koers van de srd te ondersteunen.”
“Dat zullen we maar hopen, want voor hetzelfde geld sjwabben ze die goudstaven weer voor een andere lening en plunderen ze Staatsolie weer eens leeg.”
“Dan stijgt die koers weer en dan zal je weer Paarse aanhangers zien die via de sociale media een paarse vlag in brand steken, onder begeleiding van de nodige ‘moedersonderdelen-termen.”
“En wat ik ook goed vind, is dat met een ander deel van dat obligatiegeld nog 5% aandelen in die Meriammijn worden gekocht. Jullie armzalige Ronaldclub was te krenterig om datzelfde te doen in die Rosebelmijn.”
“Ga je straks niet horen schreeuwen: ‘we gaan geen brood met goudmijn eten!”
“Mang, laten we stoppen met deze ouwe koeien uit de sloot-halerij. Dat helpt ons echt niet om uit de huidige crisis te geraken.”
“Nou, de manager van Dikicel Suriname ziet juist mogelijkheden, alleen moeten we zo snel als mogelijk overstappen naar snellere breedband internet.”
“Waarop wachten we dan? Wie of wat voor getreuzel houdt dit tegen? Is het een bedrijf dat het zelf niet kan, maar anderen die het wel kunnen de kans niet wil geven het te doen?”
“Maar wat is dat spreekwoord dat je zo mooi vond? We zijn weer sopilallerig flink afgedwaald.”
“We zijn echt in de spreekwoorden-mood vandaag.”
“Mang wat is dat spreekwoord dat je gehoord hebt? Was het: ‘zoals de waard is, vertrouwt hij z’n hond in de pot?”
“Yu dati drungu keba. Geen wonder, waar het hart van vol is, loopt de mond van over.”
“Volgens mij was het een Javaanse wijsheid vertaald in het Nederlands. Maar goed, dat spreekwoord is: ‘Als je teveel aandacht schenkt aan een ezel, gaat die zich als een paard gedragen.”
“Schitterend, inderdaad. Dat slaat volgens mij niet alleen op dat braak-poeroe paarse assembleelid uit Nickerie, maar ook op die redneck daar in de USA die denkt dat hij president gaat worden.”
“Hij weet dat hij het niet gaat worden, maar hij heeft het in ieder geval tot de republikeinse presidentskandidaat geschopt, en nu valt hij de toppers binnen deze partij allemaal aan; hij dwingt hen in feite om zijn kant te kiezen of ze worden voor verraders van de partij uitgemaakt.”
“Dus Donald Trompet is in feite bezig de republikeinse partij over te nemen.”
“Inderdaad, en als hij de presidentsverkiezing verliest, daar werkt hij opzettelijk naar toe, dan werpt hij de schuld daarvan op republikeinse toppers en wordt hij de onbetwiste baas binnen de partij en dan zuigt hij alle blanken naar zich toe, die de steeds groter wordende groep niet-blanken in de USA schuwen en vrezen. They want to keep the USA white.”
“Als je niet oppast, wordt het daar weer: Noordelijken tegen Zuidelijken. Dus laten we hier maar nog lekkertjes van onze crisis-sopi genieten, tellen hoeveel mensen verkeerscriminelen doodrijden en binnen twee dagen weer op vrije voeten zijn en hoeveel nieuwe politieke partijen worden opgericht. Jules rijdt ons vandaag naar huis.”
“Proost!”

Rappa

Saturday 23 June
Friday 22 June
Thursday 21 June