Noodkreet houtsector: Werkgelegenheid in gevaar
11 Aug 2016, 02:12
foto


De houtsector is in problemen en de werkgelegenheid van duizenden is in gevaar. Dit is de noodkreet die vertegenwoordigers van bedrijven uit deze branche lieten horen, maandag bij een gesprek met minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Relyveld heeft zijn medewerking toegezegd bij het zoeken naar oplossingen.

Vertegenwoordigers van de houtsector, met name van de Algemene Surinaamse Houtunie, het Platform Houtsector en de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten, hebben met Relyveld over de problemen gesproken. Als er geen oplossingen komen, dreigt de sector in elkaar te storten, benadrukken de vertegenwoordigers in een persbericht. Wegen uit de houtproductiegebieden worden regelmatig voor langere periodes afgesloten voor houttransport. Vooral in de regentijd zijn de wegen in zeer slechte staat door het jarenlange achterstallige onderhoud, zeggen de afgevaardigden.

Het zijn steeds de houtbedrijven die verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte toestand van de wegen, echter worden deze ook gebruikt door anderen zoals bedrijven uit de mijnbouwsector, jagers en vissers, toeristen, water- en brandstoftransporteurs. Het is ook de houtsector die steeds wordt verplicht om een bijdrage te leveren voor onderhoud van de wegen, geven de vertegenwoordigers aan. Ironisch genoeg wordt de weg in voorkomende gevallen alleen voor de houtsector afgesloten. Bij dringende noodzaak kan de districtscommissaris van Para doorgang verlenen, maar dan moet hiervoor SRD 150,- per keer, vooraf betaald worden.

Een ander zorgpunt voor de sector is de verhoging van de energietarieven en de devaluatie van de SRD. Onder andere hierdoor, is er sprake van een sterke terugval van de economische bedrijvigheid, waardoor lokaal de vraag naar houtproducten is gedaald.

Het is voor de vertegenwoordigers van de houtsector ook onduidelijk wie de leiding heeft bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Een gevolg hiervan is dat er geen duidelijkheid bestaat over wie het aanspreekpunt is voor deze sector. Aangeven wordt dat de kwaliteit van de actuele dienstverlening van SBB steeds achteruit gaat. Dit heeft een enorme negatieve invloed op de efficiëntie binnen het productieproces van de sector, zeggen de vertegenwoordigers uit de houtsector.