Column: Politieke Borrelpraat 311
10 Jul 2016, 22:27
foto
Carl Breeveld, voorzitter DOE


“Ik zag het al aankomen: die DOE vroeg erom.”
“Waar vroeg die DOE van je om?”
“Om door Baas uit de coalitie gegooid te worden: de laatste tijd kronkelde die Karel de Kleine teveel tegen de lijn van Baas de Grote.”
“Maar ik vond Karels reactie dat hij het niet eens was met die ‘stop dat proces-resolutie’ een beetje laat.”
“Ik denk dat Karel eerst goed heeft afgewogen of hij deze sprong moest wagen.”
“Wat viel er af te wegen? Die resolutie is zo onkan als maar wat.”
“Kijk toch langer dan je neus lang is. Intern staat Karel al onder vuur over de deelname van DOE aan de coalitie; de kernen hebben zelfs een vervroegde bestuursverkiezing afgedwongen. Met deze stap vergroot hij zijn kansen om als voorzitter herkozen te worden.”
“Ja, maar hij heeft die uittreed-stap niet gedaan; hij heeft het zodanig gespeeld dat Baas geen andere keus had dan hem als dwarsligger uit de coalitie te gooien.”
“Dus dat! Maar het bevreemdt mij dat het ook even duurde voordat die Son of Dot besloot zijn ontslagbrief als minister van NH aan de president aan te bieden. En hij zegt zo mooi dat hij dat uit egards naar zijn partij toe doet.”
“Ja, inderdaad. Moest ook hij wikken en wegen? Ik bedoel: als DOE bij wijze van spreken om tien uur uit de coalitie wordt gezet, dien je je ontslagbrief als DOE-minister toch om vijf over tien in, en niet uren daarna, nog erbij pas na een bespreking met je voorzitter?”
“En wat als Baas de ontslagaanvraag van onze ‘Son of Dot’ niet accepteert, hoewel de Yoga uit Saramacca zegt dat Baas dat ontslag Moet accepteren?”
“Dan zou Regillio moeten zeggen: nee, dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, maar ik bedank echt wel, hoewel ik met pijn en smart in mijn hart deze riante ministersfunctie vaarwel zeg.”
“En wat als onze broeder zegt: ‘Ik blijf minister? Mijn president vraagt mij dat in landsbelang te doen. Ik was toch zo een goede en voortvarende beleidsuitvoerder. Ik begon toch al zoooow goed met de skalians terughalen, tot ik daarvoor werd teruggefloten?”
“Dan krijgt Yogi Bear uit Saramacca gelijk: dan is the son of Dot terug naar zijn paarse huis, waar hij als universiteitsstudent vlaggenwapper van was.”
“Da wat, dat is toch zijn goed recht geweest? Waarom mogen studenten wel de groene, gele en oranje partij aanhangen, maar niet de paarse?”
“Omdat paars is Baas, en Baas is anti Hollands, anti Westers, anti Rechts en pro Links, pro Cuba, pro wijlen Chavez.”
“Maar stel dat Baas hier ook achter zit, zo van: Zeg Karel, wordt een beetje brutaal tegen me, schrijf me brieven, hoewel Curtis zegt dat brieven schrijven geen zin heeft…”
“Alsof zijn getoeter daar op dat Plein wel effect heeft…”
“Onderbreek me niet, wil je? Ik zei dus: stel dat Baas achter dit scenario van DOE eruit gooien zit, zoals de Yogi bear uit Saramacca beweert, dan moet hij Dodson behouden, want wie anders gaat daar op NH de klappen voor dat wazige energiebeleid willen opvangen? Nee, ik geloof dat Karel het bewust erop aangestuurd heeft om uit de coalitie gezet te worden. Laat de rest van de coalitie maar die slag vangen. Ook van de straks hoger wordende ligdagtarieven, de zwaar verhoogde zogenoemde materiaalkosten als een verkapte vorm van schoolgeld, de eigen bijdrage voor schoolvervoer en alle andere nog te treffen impopulaire maatregelen.”
“Maar laten we eerlijk zijn: deze maatregelen moesten al lang genomen zijn, maar onze populist-uithangende politici hebben die steeds voor zich uit geschoven en nu zit mijn Baas, mijn volkspresident, met die Zwarte Piet in zijn hand.”
“Dat is politiek op z’n best, mi boi.”
“En nu pas heeft men door dat de rigoureuze energieverhogingen vooral voor de middengroep onkan zijn, dat er fouten zijn gemaakt en dat er nu pas ‘gestaffeld’ zal worden met die tarieven.”
“Moet daarvoor weer de zoveelste praatgroep ingesteld worden? Eerst hak je met de botte bijl en nu bomen op je vallen, ga je wat bedachtzamer hakken?”
“Terwijl men duidelijk de traditie heeft om honderduit met iedereen te praten, maar eindstand, als het puntje bij paaltje komt, drukt men toch precies z’n eigen willetje door, alle goed overwogen adviezen ten spijt.”
“Zelfs een lagere schoolkind ziet dat de zaak is klem gelopen: de wisselkoers blijft maar stijgen en de maandinflatie is ruim boven de 50%.”
“Waar ter wereld ga je een wisselkoers omlaag brengen met woorden, met stoer gepraat?”
“En omlaag brengen gaat nooit kunnen, zie maar de afgelopen dertig jaar: wat omhoog gaat, gaat zo blijven. Het enige wat je kan doen, is proberen de zaak op een bepaald punt te stabiliseren, te zorgen dat hij niet verder stijgt. Maar terugdraaien?”
“Dat zou je alleen kunnen doen als je nu, vandaag, zeg maar een miljard US tegen koers vijf op de markt gooit. Dan is er gewoon niet genoeg Surinaams geld om al die US op te kopen, plus heel wat speculanten dumpen snel-snel hun hoog ingekochte dollars tegen niet al te groot verlies.”
“Maar daarna ga je die lagere koers constant moeten verdedigen, anders stijgt hij weer. Waar haal je die dollars daarvoor vandaan? En nog steeds zijn we een van de investeerders-onvriendelijkste landen ter wereld.”
“A eerste tranche fu tachtig-zoveel miljoen IMF dalla saka kong, koers tan stijg. Dan fa dan?”
“Omdat dat IMF-geld niet bedoeld is om op de valutamarkt te gooien, ben je van lotje getikt! Dat is om de noodzakelijke importen veilig te stellen en zo.”
“Plus we hebben volgens onze nationale klokkenfluiter Azieskoemar Gajjezien de eerste rapportage naar het IMF niet gehaald.”
“Force majeure, mijn vriend, de staatsveiligheid was in gevaar en ik moest dat gevaar effentjes afwentelen.”
“Onze VES-man Winston Ramtamtamsing had al gezegd dat we geen rapportagecultuur hebben.”
“Mooi argument: ik heb geen cultuur om op tijd aan het werk te verschijnen, dus moet dat maar zo blijven en geaccepteerd worden?”
“Net zomin wij een cultuur van dingen onderhouden hebben.”
“En de cultuur van vuil op straat gooien hoog achten. Die arme Miranda-deecee ergert zich terecht groen, oranje en paars aan al die rommel die we tijdens feestdagen op straat dumpen.”
“Ach kom man, jullie willen alles zo perfect geregeld zien, hebben jullie tijdens jullie regeerperioden wijselijke beslissingen durven nemen? Nee toch? Iedereen dokt voor de verantwoordelijkheden, zegt ‘a no mi’ en schuift het op een ander.”
“Niet voor niets heeft een burger gedroomd dat hij de Griekse filosoof Diogenes op klaarlichte dag met een lantaarn iets zag zoeken op het Onafhankelijkheidsplein.”
“En wat zocht die ouwe Griek?”
“Mensen met karakter.”
“Arme Diogenes, vooral daar in die omgeving ga je die mensen met karakter niet vinden. Daar rondom dat plein spelen meer politieke clubjesbelangen de boventoon dan ethische, morele en landsbelangen.”
“En mijn favoriete proza-dichter Alphons Levens vergelijkt dat gedoe rond die amnestiewet zo treffend met een scheidsrechter die tijdens een al aan de gang zijnde voetbalwedstrijd de spelregels toch niet kan veranderen.”
“Inderdaad, en nog erbij zodanig veranderen dat de ene partij die dreigt te verliezen, dat niet meer kan.”
“Ach, Diogenes en Levens ten spijt, wil je zien dat de Krijgsraad op 5 augustus dat Decemberproces gewoon stopt?”
“En dat terwijl wij, we the people, maar zuchten, kreunen, lijden en huilen onder de last van de crisis.”
“Ach, wat een gedramatiseer! Dat brengt Moesje niet naar Parijs.
We gaan niet meer zingen: ’Werken houden we in gedachten’, maar: ‘Werken zullen we nu echt gaan doen.”
“Ben ik met je eens. Grote groepen verwende landgenoten gaan nu echt moeten leren om zwaar te bezuinigen, meer te produceren, minder te leven op overheidssubsidies en niet maar gaan staan klagen met borden en op toeters blazen.”
“Hé, hebben jullie niet gezien: Eddy Olie van Staat is uit zijn gepensioneerde comfortzone gestapt en is de gelederen van Curtis komen versterken.”
“Saaaang!! Curtis met z’n politieke aspiraties die nu, naar ik verneem, rechtspersoonlijkheid aan het regelen is om zijn WZM-partij te kunnen oprichten.”
“WZM? Ooh, Wij Zijn Moe. Klinkt wel goed in de oren.”
“Maar als straks die twee teruggeroepen ook afvallen, heeft Partij Paars straks alleen nog maar z’n 26 zetels over; dat is een marginale regeermeerderheid, nogal onwerkbaar.”
“Dan zal je mijn leider subliem zien moeven om zijn politiek draagvlak te vergroten. Daar staat een partij met negen panklare zetels met een pas herkozen voorzitter startklaar om in de coalitie geshuffeld te worden. Samen hebben ze dan 35 zetels, iets meer dan tweederde, dan kunnen ze van alles doen.”
“Nee, nee, dan zijn we geleverd. Dat zal nooit gebeuren. Echt niet. Dat zal mijn barka Chan nooit doen.”
“Zeg in de Surinaamse politiek nooit nooit. Zie het gelijknamig boek van Don Walther: Zeg nooit nooit. Maar ja, jullie lezen niet, jullie vullen jullie hoofd eerder met alcohol en met ‘mi jere.”
“En daar doe jij effe hard aan mee, dus no taki.”
“Daar drink ik niet op.”

Rappa