Column: Politieke Borrelpraat 299
17 Apr 2016, 21:03
foto
'Wij Zijn Moe' had aanmerkelijk meer mensen op de been gekregen vrijdag. (Foto: René Gompers)


“Zo heren, een rondje van mij; we hebben een half miljard US losgepeuterd van het IMF.”
“Ik vind dat ‘losgepeuterd’ een negatieve klank hebben.”
“Tuurlijk, want al is het een zachte lening, wij als totale gemeenschap draaien nu op voor dat smijt-maar-raak-met-ons-geld-wanbeleid van de vorige regering.”
“Waarom wind je je op? Dat is toch sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zo?”
“En dat is toch wat we als kiezersvolk willen? Eenderde blijft bij elke verkiezing thuis mopperen, en tweederde laat zich of door de ene, of door de andere politieke boevenbende verleiden nou net weer de verkeerde politieke keuzes te maken.”
“Precies: Owru soe, Stem frontaal, Eerste rij ala tien; tweede rij niet gezien, Dat is dat ding, Hori faste sa yu habi, Soso lobi, Weest gerust: alles komt terecht en We gaan voor nog vijf. Met dit soort holle schreeuwsels hebben politici jullie steeds weer bedonderd. Da wat klaag je dan?”
“A no mi; ik heb niet op hen gestemd.”
“Ja, ja, niemand heeft opeens paars gestemd.”
“Daarom zullen al die spookstemmers het hardst zuchten onder de genoegens van dat IMF-aanpassingsprogramma.”
“Daarom gaan we dat programma op z’n Surinaams doorvoeren: zonder pijn voor vooral die arme massa-aanhang.”
“Zoals het afwentelen van de verhoging van de stroomprijs op die vermagerde, ontkalkte, krom gebochelde en zwaar verzwakte zogenaamde brede schouders.”
“Die weer eens de lasten gaan moeten dragen voor die verwende, zoetgehouden, alles gratis krijgende zogenaamde arme massa, anders gaan die morren, knorren en brommen en op straat komen.”
“Zoals het verhogen van de dieselsubsidie aan de bushouders, alleen om hen tot eind juli zoet te houden zodat ze hun stadsritten niet eenzijdig verhogen. Daarna mogen ze gaan staken of eenzijdig verhogen of whatever, want dan breekt de schoolvakantie aan.”
“En die verhoogde subsidie wordt toch ergens eind van het jaar misschien voor een deel afbetaald.”
“Daarom zijn vele bushouders ontevreden met het akkoord van hun voorzitter, dat snel-snel buiten hen om met de minister is gesloten.”
“Niet voor niets wil een actiegroep hem afzetten.”
“Maar dat gaat niet zo gemakkelijk, net als bij de politiebond, waar ze die huidige voorzitter ook willen afzetten. Die schijnt al een tijdje een soort arrogant schots en scheef beleid met gronden en kasgelden van de leden te hebben uitgehaald.”
“Waarom reageren ze nu pas?”
“Omdat velen bang zijn dat ze naar een buitenpost gemuteerd zullen worden als ze met kritiek komen.”
“En die vrees bestaat er opeens niet meer? Ik blijf me afvragen: waarom komen ze juist nu in actie? A no zomaar, er schuilt meer achter. Net als met die actie van Wilgo de kofferman.”
“Wacht maar tot Robert Korte Metten een aantal leerkrachten van Lyco 1 en 2 naar Kwalama muteert.”
“Even, nu je het daarover hebt: ik heb het vreemd gevonden dat het directeurenberaad met in de kopgroep die van die twee Lyco’s, in een officiёle verklaring zegt achter de staking van de Will-goow staakkrachten te staan, tot zelfs met een advertentie-verklaring in de krant.”
“Wat is daar nou zo vreemd aan? De directeuren willen een spoedige oplossing van de zaak, anders komt de afronding van het schooljaar in gevaar.”
“Dan moeten ze een beroep op beide partijen doen, en niet openlijk achter de ene staan en alleen de andere aanmanen tot een oplossing te komen. Je kiest daardoor openlijk partij in een geschil tussen de leerkrachten en de overheid.”
“Maar breaking news, er is een akkoord met BvL en Fols.”
“Oow, geweldig, la me dat akkoord lezen... Wat...? Dies na akkoord? Hebben ze hiervoor zo gestaakt?”
“Wilgo heeft z’n stakers weer eens op een kat in de zak met een dode mus erbij getrakteerd. Ook de BvL is volgens mij rijp voor een actiecomité.”
“En nu is de CLO ontevreden. Papa geeft zijn ene kind een fiets en de anderen mogen honger blijven lijden.”
“Maar mi mati ‘Curtis P’a Moni De’ heeft deze keer een grotere aanhang op de been weten te brengen; de ‘weg met Bouta’s’ waren niet van de lucht, compleet met een rapper op een soundtruck.”
“En volgens Theodesi Paraan verbruikt het kabinet van de pres veertien maal zoveel van ons belastinggeld dan dat van opa Ronald. Laat oom Desi als voorbeeld daar eerst gaan bezuinigen.”
“Nee toch, dan verliest hij zijn Buddies die het werk voor hem doen.”
“Ik vind dat Curtis z’n ster is gestegen, sinds hij die djoteh-award en die US-beurs heeft geweigerd, omdat het geld van dubieuze politieke herkomst bleek te zijn.”
“Ja, maar dat ‘weg met Bouta’-geschreeuw ademt niet veel beters uit dan dat geschreeuw van ‘Neks no fout.”
“Neks no fout, Curtis laat ons koud, hij is ook stout.”
“Da wat wil je? Moet hij schreeuwen: ‘Bouta blijf, dat staat buiten kijf op je lijf?”
“Dat ook niet, maar kom met duidelijke issues, zoals: “Bouw de subsidie op busvervoer meteen af.”
“Verhoging Heffingskorting is meer in het belang van de importeurs.” “Mondjesmaat valutaveilingen werken koers verhogend.”
”Ministersauto op huurkoop kost meer dan cashkoop.”
“Salarissen van Pres-adviseurs ook omlaag.”
”Niet alleen arme-mensenzoethoudersbeleid vanuit de overheid.”
”Dienstreizenstop nu!”
”Welke zijn de maatregelen van het IMF?”
”Desi, no plei snesi, a no wan lesi, ga vaker naar die Assemblesi!”
“Inderdaad, ‘Bouta moet weg’, mooi en waar, maar zullen dan meteen de wereldmarktprijzen van goud, hout, bauxiet en aardolie scherp omhoog gaan en zakt de koers van onze srd dan weer naar 3 punt twee?”
“Nee, dat weer niet, maar dan zijn we hem en dat stel stel griezels om hem heen kwijt.”
“Laat hem rustig met z’n neksnofout-aanhang die IMF-maatregelen doorvoeren. Laat ze elkaar dan lekkertjes in de kuiten happen.”
“En wat krijgen we dan? Santaki for Pres, Furu-somo als Veepee en Yellow Lonneman als DNA-voorzitter?”
“Wie weet gaat hij daar dan ook met valuta smijten.”
“Desnoods, maar dan komt de stabiliteit terug. En alle financiёle deuren zullen dan voor ons open gaan.”
“Die zijn nu al voor ons aan het open gaan. Als je met het IMF een akkoord sluit, ben je meteen bonafide voor een aantal andere internationale financierders.”
“Maar dan gaan we als land op schulden leven.”
“So what. Dat is heel normaal. De Amerikaanse overheid heeft toch ook een nooit meer af te lossen schuld van triljoenen US-dollars? Je moet met dat geleend geld natuurlijk geen subsidies en kinderbijslag gaan geven en spookambtenaren maar door blijven betalen, want dan springt dat IMF meteen op je nek en stopt met het overmaken van die lening.”
“Hai, hai, dan is het meteen afgelopen met die vreet n’a pot.”
“Waarom zeg je dit? Altijd zo negatief over je eigen land. Wil je dat we met z’n allen failliet moeten gaan? Zo hebben eigen Surinamers het bij buitenlandse financiёle instellingen voor onszelf gebeerd dat men ons geen geld moet lenen, want we zouden die NIS-sporthal niet hebben afbetaald. Waarom zijn we zo? Jullie houden niet van dit land.”
“We houden niet van dat politiek geboefte dat sinds de jaren zestig eerst met hun zogenaamde verbroedering, de corruptie tot hoofdbeleidssysteem heeft gemaakt.”
“Niet voor niets heeft het afgetreden DNA-lid Anton Paal gezegd: Dit land heeft een overschot aan corrupte politici.”
“Kom nou, zegt hij dat nu pas! Mosterd na z’n maaltijd. En je gaat toch niet de politiek in om te gaan werken voor je kiezers? Je wekt de schijn dat je dat doet met je mooi en glad gebabbel en dat schelden op je tegenstanders, met wie je na de verkiezingen toch gaat samenwerken.”
“Daarom moeten we strengere en sterkere controlelichamen hebben; de Rekenkamer moet de bevoegdheid krijgen om de CLAD in te schakelen als ze een geknoei in die overheidsadministratie ontdekken en de CLAD mag ongevraagd en te allen tijde de financiёle administratie van een ministerie komen doorlichten, vooral ook van die staatsbedrijven.”
“En de leden van de CLAD moeten ook als hulpofficieren van justitie beёdigd worden, zodat ze meteen aanhoudingen kunnen verrichten als ze corruptieve praktijken ontdekken.”
“Dit zijn de dingen die Curtis met z’n ‘ik ben moe-mensen’ daar bij de Assemblee moet eisen, in plaats daar als dronken pubers te staan schreeuwen: ’Bouta moet weg. Weg met Bouta.”
“Het hindert je nò, dat mensen dat zo openlijk durven te schreeuwen, hè? Je kan het niet hebben, hè? Jullie met jullie dictatoriale neigingen, hè? We moeten maar alles van jullie slikken, hè?”
“Ach mang, hou je sm*&%L, jullie met jullie verzamelde pras-oso, kampong-, boiti en busi-boys zijn geen haar beter.”
“Heren, heren, gaan jullie hier verhitte bushoudersbondvergadering spelen? Ober, breng wat ijs om de heren te laten afkoelen, want Bouta, de koers en de crisis stijgen naar hun hoofd.”
“Neks no ijs, proost.”

Rappa