108 ZIKA-gevallen positief getest tot oktober-3 januari
08 Jan 2016, 23:12
foto
Tabel 1: De loop van de meldingen vanaf week 43 van 2015. (Bron: BOG)


De recentste informatie vanuit het AZP laboratorium geeft aan dat er in de periode oktober t/m 3 januari 108 gevallen positief getest zijn op ZIKA. Dit meldt het Bureau Openbare Gezondheidszorg.

In Suriname is vanaf de dreiging van het ZIKA-virus, begonnen met voorlichting naar gezondheidswerkers. Deze voorlichting wordt steeds aangevuld met data uit recente ontwikkelingen binnen en buiten Suriname.
Het ZIKA ziektebeeld is vanaf het vorig jaar ook door het BOG opgenomen in het rapportageschema van de huisartsen, die opgenomen zijn in het telefonade systeem, waarbij door het BOG wekelijks een groep artsen wordt gebeld om na te gaan hoeveel patiënten zich hebben aangemeld met het ziektebeeld. In tabel 1 is een beeld weergegeven van de loop van de meldingen vanaf week 43 van 2015. Het beeld geeft aan dat na een piek de meldingen duidelijk afnamen, hetgeen natuurlijk ook kan liggen aan het feit dat mensen vanwege het milde en korte verloop van de ziekte, verkiezen om 'thuis uit te zieken'.

Ook heeft het BOG op basis van de gerapporteerde gevallen de spreiding tot en met week 51 van het vorig jaar schematisch vastgesteld en heeft op basis hiervan ook haar voorlichtings- en bestrijdingsactiviteiten gefocust. Wij blijven artsen en laboratoria aansporen in deze fase van de ziekte ook de woonadressen van de gevallen aan het BOG door te geven.
Het BOG heeft op basis van huidige cijfers en ervaringen uit eerdere ziekte uitbraken, enkele risicogebieden geïdentificeerd en zijn er via de Milieu Inspectie preventief bestrijdingsactiviteiten rondom scholen, crèches, bejaardentehuizen etc. uitgevoerd om plekken waar vooral overdag grote groepen mensen bijeenkomen, zoveel mogelijk muskietenvrij te maken. Hiernaast wordt bij elke melding, het aangegeven adres opgezocht en de omgeving binnen een straal van 100 meter geïnspecteerd en worden er binnen die straal lokale bespuitingen uitgevoerd.
De gerapporteerde gevallen t/m week 51 van het vorige jaar per district/ressort zijn in tabel 2.

Het werk van het BOG wordt in grote mate bepaald door de uit het veld ontvangen meldingen en de verschillende metingen in het milieu. Er worden gedurende het hele jaar in verschillende plekken in het land metingen en muskietenvangsten gedaan middels ovitraps om een beeld te krijgen van de groei of afname van de Aedes muskietenpopulatie. Uit de metingen moet geconcludeerd worden dat de metingen vallen binnen de normale schommelingen en dat er geen sprake is van abnormale toenames van Aedes muskieten in ons milieu. Het blijkt hierdoor dat de belangrijkste bron van besmetting wellicht moet liggen binnenshuis of op de werkplekken waar er overdag wordt gewerkt.

De strategie van het BOG bij de beteugeling van ziektespreiding van ZIKA zal zich daarom ook weer concentreren op het blijven stimuleren van de bevolking om serieus en consequent te werken aan de opruiming van alle mogelijke broedplaatsen in en rondom het huis en de werkplek. Ook vanuit de verschillende districtscommissariaten wordt de nodige ondersteuning hierbij geboden.
Het gebruik van pesticiden is niet uitgesloten en wordt ook ingezet in zorgvuldig bepaalde gevallen, waarbij wij ons er van bewust zijn dat het gebruikte middel malathion nog wel op de WHO lijst van toegestane middelen voorkomt, maar steeds meer in verband wordt gebracht met kankers en langzaam maar zeker zal worden afgevoerd van de lijst van de WHO. In Suriname zijn wij reeds enkele jaren bezig de afhankelijkheid van ons land van grote hoeveelheden pesticiden bij de bestrijding van vector gerelateerde ziekten omlaag te brengen en systematisch over te stappen op alternatieve bestrijdingsmethoden zoals door het gebruik van veilige larvendodende middelen en het bevorderen van het daadwerkelijk opruimen van broedplaatsen.