OM moet proces Decembermoorden hervatten
01 Dec 2015, 09:52
foto


Het Hof van Justitie heeft het vonnis om de verdachten van de 8 decembermoorden te vervolgen, vanmorgen betekend aan het Openbaar Ministerie (OM). Dit wordt bevestigd tegenover Starnieuws. De Ware Tijd meldde gisteravond dat de klacht van de nabestaanden gehonoreerd is door het Hof van Justitie.

Procesgemachtigde Hugo Essed had eerder meegedeeld dat in goed overleg tussen het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie besloten was af te zien van het mondeling toelichten van repliek en dupliek. Deze kwestie is schriftelijk afgehandeld.

De klagers behoren allen tot de oorspronkelijke klagers die in 2000 reeds op grond van artikel 4 van het Wetboek van Strafvordering een klacht hebben ingediend in verband met het uitblijven van vervolging de verdachten. Op 31 oktober 2000 heeft het Hof van Justitie de procureur-generaal bevolen “tegen de persoon van Desiré Delano Bouterse en tegen diegenen die verder daarvoor in aanmerking komen, een strafvervolging” in te stellen.

Enkele dagen voordat de auditeur militair in april 2012 zijn strafeis zou doen heeft De Nationale Assemblee een gewijzigde Amnestiewet goedgekeurd, op grond waarvan de Krijgsraad bij vonnis van 11 mei 2012 de vervolging tegen alle verdachten heeft geschorst. Hiertegen hebben nabestaanden met succes geprocedeerd.

Friday 23 August
Thursday 22 August
Wednesday 21 August