Hopkinson zal functie politieagent moeten neerleggen
13 Apr 2015, 06:00
foto
Roché Hopkinson, DNA-kandidaat NDP


Roché Hopkinson (24), die politieambtenaar is, is door de Nationale Democratische Partij (NDP) op nummer 13 in Paramaribo gekandideerd. Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie zegt aan Starnieuws dat leden van de politieorganisatie zich niet met actieve politiek kunnen bezighouden. Politiecommissaris Krishna Hussainali-Mathoera heeft terstond nadat bleek dat zij kandidaat zou worden van VHP/V7, haar functie neergelegd. Hopkinson is nu officieel met verlof, maar hij is nog niet opgestapt.

Hopkinson om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij heel enthousiast en blij is met de gelegenheid om met wat hard werken, volksvertegenwoordiger te mogen worden. Hij bevestigt een ontmoeting gehad te hebben met de korpschef hierover. De korpschef heeft hem succes toegewenst en eraan toegevoegd dat het goed zou zijn om nog een lid in DNA te hebben, dat de politieorganisatie van binnen heeft meegemaakt en dus kent. "De korpschef heeft enkele punten met mij besproken over mijn verdere relatie met het korps en voor die punten heb ik wel enig begrip. Ik heb hem aangeven dat ik de organisatie waaraan ik inmiddels vier jaar verbonden ben, op geen enkele wijze schaden wil", merkt Hopkison op.

Van rechtswege zijn alle kandidaten die landsdienaren zijn en met hen gelijkgestelden, vrijgesteld van dienst gedurende de periode 9 april tot en met 26 mei 2015. De korpschef deelde mede dat er een voorziening is in de wet waarbij ik schorsing krijg uit de actieve politiedienst, word ik gekozen tot lid van De Nationale Assemblee. "Dit is voor mij juist een uitkomst, omdat ik de taken die gepaard gaan met zitting nemen in DNA, zie als een fulltime responsibility. Hij gaf aan dat ik na mijn zittingsperiode, wel weer in dienst kan, indien ik dat ambieer. Er is overigens een aantal oplossingsmodellen. Met de korpschef en het team dat mij bijstaat, ben ik aan het nagaan wat de beste aanpak is", stelt de NDP-kandidaat.

Ruimte voor verbetering
Zijn keuze om de politiek in te stappen, heeft alles te maken met het beleid dat de afgelopen vijf jaar is gevoerd. "Op diverse vlakken is er ontwikkeling geweest. Ik heb nu de keuze om slechts te zeggen dat wij vooruit zijn gegaan als natie of om actief mijn ondersteuning aan het beleid te geven. Er is immers ruimte voor verbetering en ik ben blij dat ik een geschikt huis heb gevonden (de NDP) om daar vanuit te kunnen werken", legt Hopkinson uit.

"Ik zie en hoor nu heel veel mensen aangeven dat zij voor de jeugd willen opkomen en zich voor hen willen inzetten. Niet altijd komt dit zuiver en oprecht bij mij over. Ik ben de mening toegedaan dat bij het beter maken van het leven van de Surinaamse jeugd, jij het beste die jonge Surinamer erbij kunt betrekken. Het is onder andere hiervoor dat ik mij wil inzetten en in dat kader heb ik mijn leeftijd met mij mee. De jonge Surinamer voor de jonge Surinamer", motiveert Hopkinson zijn keus.

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September