Nieuwe taal- en rekenmethode op Kinderboekenfestival
30 Jan 2015, 20:30
foto
Schoolkinderen en medewerkers van het 2nd Basic Education Improvement Program op het Kinderboekenfestival te Groningen.


De nieuwe taal en rekenmethode van 2ndBEIP MINOV wordt gepresenteerd op het Kinderboekenfestival te Saramacca. Het kinderboekenfestival krijgt dagelijks bezoek van veel kinderen, ouders en leerkrachten en de trainers van het 2ndBEIP beantwoorden vragen die zij hebben over de nieuwe methoden. De kinderen kunnen zichzelf meten en wegen en krijgen ook een kort lesje in de schijf van vijf over gezonde voeding.

In februari start het 2ndBEIP weer met het coachen van alle leerkrachten van leerjaar 3, 4 en 5 (voorheen 1ste, 2de en 3de klas) in Taal en Rekenen. Deze landelijke aanpak wordt herhaald, omdat veel leerkrachten aangaven dat ze extra begeleiding willen in de nieuwe methode. Het is voor de programmaleiders intussen ook duidelijk geworden waar de knelpunten liggen en waar extra aandacht voor nodig is.

Het 2nd BEIP zegt met deze intensieve coaching sessies op alle scholen te werken aan het traject voor het vernieuwen van het lager onderwijs. Belangrijk is dan ook dat de financiën voor de voortzetting van het vernieuwingsprogramma vrij worden gemaakt, zegt de organisatie.

Het Basic Education Improvement Program is een meerjarig onderwijsvernieuwingsprogramma van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) met een lening van de InterAmerican Development Bank (IDB). Het is een uitvoerende unit van het ministerie en werkt nauw samen met alle relevante afdelingen van het Minov in het ontwikkelingstraject.

Monday 16 July
Sunday 15 July
Saturday 14 July