Aftredend regeerteam beloont zichzelf fors (update)
26 Jul 2010, 16:30
foto


Het aftredende regeerteam van president Ronald Venetiaan en vicepresident Ramdien Sardjoe krijgt een luxe bedankje voor het werk van de afgelopen vijf jaar. De gever is president Venetiaan zelf. De resolutie is op 29 juni 2010 getekend.

In twee resoluties wordt aan het team van president, vicepresident, ministers en hun gezinnen voor een periode van zes maanden tal van voorzieningen gegeven. Voor de president en de vicepresident zijn in de resolutie, waarvan het ochtendblad ‘de Ware Tijd’ al melding van heeft gemaakt, geen periode genoemd tot wanneer het luxe bedankje van toepassing is. Volgens de wet financiële voorzieningen 1988 ontvangen ministers nog zes maanden salaris en president en vicepresident een jaar.

De resolutie verwijst naar eerdere wettelijke regelingen waarin aan hoge staatsambten voorzieningen worden toegewezen. Volgens de resolutie zijn de regelingen voor de regering in overige wetten niet eenduidig en niet transparant.

In de resolutie worden de voorzieningen gerechtvaardigd omdat voor andere staatsorganen zoals de rechterlijke macht er wel duidelijke voorzieningen zijn getroffen, maar ook voor directeuren en onderdirecteuren van departementen er regelingen zijn.

Voor een goed overzicht van de voorzieningen die de president, vicepresident en de ministers tegemoet komen na hun ambtstermijn is hieronder het besluit van deze resolutie te lezen. Starnieuws kon vandaag de hand leggen op dit document.
pdf-icon.gif afscheid_regering.pdf     pdf-icon.gif nog_meer_voorzieningen.pdf