PSA-wet met algemene stemmen aangenomen
20 Dec 2013, 19:30
foto


Mensen van Surinaamse afkomst buiten het land, hoeven geen Euro-Surinamer genoemd te worden of een andere benaming te krijgen. Zij zullen voortaan bekend staan als Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). De ontwerpwet die een initiatief is van coalitieleden, werd vanavond met algemene dertig stemmen goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Alle oppositionele partijen hebben meegewerkt aan de aanname.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en diverse leden hadden het over een historisch moment. Surinamers over de hele wereld zijn verenigd door deze wet. Zij hebben nu een duidelijke status gekregen. De oppositie had in het begin veel op- en aanmerkingen over de ontwerpwet. Tijdens de debatten zijn veel van de scherpe kanten weggewerkt. André Misiekaba die namens de initiatiefnemers de ontwerpwet verdedigde, is bijzonder tevreden over de gang van zaken.

Diverse assembleeleden merkten op dat de aanname van de ontwerpwet een prettige afsluiting is van het assembleejaar. Gehoopt wordt dat in het komende jaar oppositie en coalitie elkaar ook zullen vinden bij andere wetsproducten.

Saturday 20 July
Friday 19 July
Thursday 18 July