Saramacca wil huiselijk geweld terugdringen
09 Dec 2013, 08:00
foto
Saramacca wil zich inzetten om huiselijk geweld terug te dringen.


Huiselijk geweld neemt steeds ergere vormen aan. Om dit terug te dringen is burgerparticipatie erg belangrijk, zegt districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani aan Starnieuws. Bewoners van het district hebben vrijdag deelgenomen aan verschillende presentaties en paneldiscussies over het thema 'Stop huiselijk geweld, bevorder gezinsharmonie’.

Het Netwerk Saramacca van de Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen houdt van 25 november tot en met 10 december 2013 discussies in het hele land. Glenn Holband van Netwerk Saramacca deelt mee dat Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen sinds 2009 trainingen heeft verzorgd in de verschillende ressorten van het district. Netwerk Saramacca is een product van die trainingen. Ruim twintig personen uit verschillende organisatie zoals de politie, Sociale Zaken, onderwijs en sport participeren hierin.

Samenwerken belangrijk
Margo Bean, directeur van Stop Geweld tegen Vrouwen, legt uit dat de realiteit uitwijst dat mannen en vrouwen slachtoffers zijn van huiselijk geweld. Ze geeft mee dat haar organisatie in verschillende districten actief is. Zij roept alle betrokkenen op om samen te werken aan deze problematiek. Socioloog Shurley Seetal, gaf in haar presentatie mee dat het streven is om geweld te voorkomen en te bestrijden. Verder is het van belang om gelijkwaardigheid te bevorderen. De Stichting Geweld tegen Vrouwen is landelijk bezig met trainingen, het geven van voorlichting en het verzamelen van data. Ze benadrukte dat er wetten zijn om de slachtoffers van geweld te beschermen. Uit de statistieken blijkt dat meer mannen dan vrouwen plegers zijn van geweld.

Ramdhani zegt dat ondanks de vele activiteiten van Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, het probleem nog niet teruggedrongen kan worden. “Velen zijn nog niet helemaal bewust dat huiselijk geweld niet acceptabel is. Gelukkig zijn nu mannen en vrouwen bewuster geworden, waardoor de kans groter is om dit probleem aan te pakken. We zullen in het gehele district onze burgers moeten opvoeden, willen we daadwerkelijk overgaan tot het goed aanpakken van huiselijk geweld”, deelt Ramdhani mee.

Er komt in het politiebureau een unit voor huiselijk geweld. De inrichting moet nog plaatsvinden. Het ligt in de bedoeling om opzoek te gaan naar donoren die kunnen meehelpen met de inrichting. “Als de unit er eenmaal is dan hoeven bewoners van Saramacca niet helemaal naar Paramaribo.