Adek-studenten betrekken bij terugdringen huiselijk geweld
05 Dec 2013, 02:00
foto
Asha Mungra tijdens de paneldiscussie over huiselijk geweld.


Medische en Rechtenstudenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebben woensdag deelgenomen aan een paneldiscussie over het thema 'huiselijk geweld'. De discussies zijn georganiseerd door het Institute for Woman, Gender and Development Studies (IWGDS) in samenwerking met de United Nations Population Fund (UNFPA). Dit heeft te maken met '16 days of Activism Against Gender Violence Campaign' van 25 november tot en met 10 december 2013.

De panelleden waren onder andere de voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen en huisarts Asha Mungra, de voorzitter van Women's Right Centre Suriname, vertegenwoordiger van IWGDS Carla Bakboord en docenten verbonden aan de universiteit. Judith Brielle van de UNFPA vertelt dat de bedoeling van deze discussie is geweest ook de jongeren te betrekken in het terugdringen van huiselijk geweld. Voorheen zijn andere groepen, zoals de politie, magistratuur en artsen betrokken bij de activiteiten rond huiselijk geweld. ''Wij hebben deze keer gefocust op rechten en medische studenten, zodat ze straks als jonge professionals ook op de werkvloer een bijdrage kunnen leveren in het terugdringen van huiselijk geweld'', zegt Brielle.

Nog niet veel opgeschoten
De vele activiteiten door de jaren heen hebben volgens Brielle niet echt geholpen om het probleem terug te dringen, omdat niet alle groepen zijn bereikt. Ook is er sprake van onderrapportage van huiselijk geweld. Brielle zegt dat in het verleden vrouwen nog niet helemaal bewust waren dat huiselijk geweld niet acceptabel is en dus bleven de rapportages dan ook uit. In deze tijd zijn de vrouwen volgens haar bewuster, waardoor de kans groter is om deze zaak aan te pakken. Volgens Bakboord moet de hele samenleving heropgevoed worden, wil daadwerkelijk overgegaan worden tot het goed aanpakken van huiselijk geweld. ''Het kwartje is nog niet gevallen. Er wordt inderdaad heel veel onderzoek gedaan. Waar we onvoldoende resultaten boeken, is dat we de hele samenleving nog niet hebben getraind. Iedereen doet wel een klein beetje, maar het bereikt niet alle mensen ''.

Bakboord zegt dat de kennis over huiselijk geweld reeds op de lagere school moet worden ingevoerd, zodat de bewustwording vanaf de jonge jaren start. Docent Rechten van de Bachelor opleiding, Nancy Tai A Pin, schaart zich achter de mening van Bakboord. Zij vindt dat er een mindshift moet komen in de samenleving en het handelen moet worden veranderd. Gebleken is dat studenten nauwelijks op de hoogte waren van de wet Huiselijk Geweld. Dit was de aanleiding om een campagne te starten onder de studenten. ''Zij kunnen door hun meningen ook een bijdrage leveren aan dit grote maatschappelijk probleem. Studenten denken vaak anders en komen met frisse ideeën. Hoe meer ze een bijdrage leveren hoe beter voor de aanpak. Alleen de wet helpt niet om alle geweld terug te dringen'', meent Tai A Pin. Student Rechten Karishma Mathura zegt in een reactie dat ze veel bewuster is geworden na deze paneldiscussie en als jurist zich zeker zal inzetten om dit vraagstuk te helpen oplossen.

ASP