Ook pakketten voor schooljeugd Apoera en omgeving
18 Sep 2013, 19:00
foto
Kevin Bronne poseert met de kinderen die een schoolpakket hebben ontvangen. (Foto: Sherlock Krenten)


Aspirant-kandidaten voor het nieuw te kiezen jeugdparlement worden nu al betrokken bij het werk van dit jongereninstituut. Vanmorgen hebben zij aan kinderen van Apoera en omgeving schoolpakketten verstrekt. Elk pakket bestaat uit een schooltas, een etui met pennen, potloden, gummies en slijpers, schriften en een liniaal.

De actie is een project van het Nationaal Jeugdparlement in samenwerking met het bureau Volkscontacten. De pakketten zijn via het commissariaat Kabalebo verstrekt aan de kinderen. De aspirant-kandidaten zijn eveneens uit dit ressort afkomstig.

Aspirant-kandidaat Kevin Bronne, sprak de schoolkinderen bij de uitreiking toe. Hij wees op de achterstand die kinderen in het binnenland over het algemeen hebben. “Doe je best op school om later wat te kunnen betekenen voor de maatschappij. Wij moeten werken aan het inhalen van de achterstand die wij in het binnenland hebben. Dat kan alleen als we ons ontwikkelen. De toekomst ligt in onze handen, dus laten we er samen aan werken die zo goed mogelijk te maken”, zei hij.