Hooghart tegen onbeperkte creditcode handelszaken
18 Sep 2013, 10:00
foto


Voorzitter Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) is er geen voorstander van dat handelsbedrijven een onbeperkte creditcode hebben. Met die code kunnen zij ongelimiteerd kredieten verschaffen aan de burger met de zekerheid dat het geld aan het eind van de maand van het salaris wordt ingehouden.

“Ik vind dat die vrijheid niet aan de handelsbedrijven mag worden overgelaten, maar dat die moet blijven bij de banken die strikte voorwaarden hebben om kredieten te verstrekken. “Sommige handelsbedrijven blijven maar kredieten verstrekken ook al houdt de consument aan het eind van de maand slechts SRD 50 over”, voert Hooghart aan.

Criteria banken
De CLO-voorman zegt dat hoewel de burger zelf bepaalt op welke manier die gaat bezuinigen in het consumptiepatroon, het toch verstandig is dat er een creditcode wordt gebruikt, zoals dat nu het geval is bij de banken. Leningen zijn afhankelijk van het inkomen van de burger, de belastbaarheid van het salaris, maar hebben de banken ook de restrictie dat zij geen kredieten verschaffen waarvan de aflossing minimaal meer dan een derde is van het salaris. De CLO heeft met handelsmaatschappij Kirpalani een samenwerking, waarbij ambtenaren op credit goederen kunnen aanschaffen waarna maandelijks een inhouding plaatsvindt op het salaris.

Hooghart zegt dat dit model in samenhang met een creditcode meehelpt, dat de consument wordt beschermd. Vooral nu er overal bezuinigd moet worden. Ook het verhogen van een creditrente bij de banken als gevolg van het verhogen van de kasreserve, zijn methoden om de burger bewuster te maken van het consumptiegedrag. “Ik vind daarom dat er geen rechtstreekse inhouding mag plaatsvinden, maar dat de kredietverschaffing moet gaan via het model van de bank. Wij van de CLO hebben ook een code, maar gebruiken de criteria van de banken. Behalve dat we nooit problemen hebben met de banken, verschaffen wij geen kredieten aan ambtenaren met een aflossing boven de SRD 330”, zegt Hooghart.

Wilfred Leeuwin