In Brokopondo ook aandacht voor 114 van PCS
18 Sep 2013, 00:00
foto
Districtscommissaris Yvonne Pinas met een van de posters. (Beeld: René Gompers)


"Crisis Hulplijn. Bel 114" roept de billboard. "Na poi de mii libi", maant een zinnetje aan. 'Verpest mijn toekomst niet' en enkele andere slogans zijn vertaald naar het Saramaccaans, zodat eenieder uit de omgeving de boodschappen begrijpt. Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft dinsdag in Para, Brokopondo en Sipaliwini, vijf billboards onthuld. Hiermee wordt een extra dimensie aan de geestelijke gezondheidszorg toegevoegd. PCS hoopt hiermee het hulpbehoevende individu te bereiken.

PCS is sinds 2010 intensief bezig in deze districten. De behoefte aan geestelijke gezondheidszorg in het gebied is erg groot en neemt toe gaf PCS directeur Dayasankar Mathoera aan. "Om de zes weken worden de districten aangedaan door de 'outreach' ploeg van de instelling. De zorg en hulp wordt zo goed mogelijk gegeven maar we merken dat sommige mensen door allerlei omstandigheden hun ei niet kwijt kunnen. Met het bekendmaken van de hulplijn bieden we ze een kans om in anonimiteit de juiste hulp te zoeken en te krijgen."

Veel proberen
De districtscommissarissen van Brokopondo en Sipaliwini spraken hun waardering uit over de extra inzet van PCS om ook 'den sma sa no wan taki' te bereiken.
Op haast elke locatie waar een billboard werd onthuld werden bepaalde problemen ter plekke besproken. In het ene gebied wil men extra hulp bij kindermishandeling in het andere voor huiselijk geweld. Een groot probleem waarmee alle gebieden te maken hebben is het toenemend aantal drugsverslaafden. De omgeving maakt zich ook zorgen over het aantal toenemende gevallen van zelfmoord. "Wat scheelt ons? We kennen die dingen niet. Het lijkt alsof we de stad willen inhalen" spraken de bewoners zichtbaar aangedaan. In Klaaskreek hebben zich in een week twee gevallen van suïcide voorgedaan.

Er zijn billboards onthuld te Atjonie, Brownsweg, Brokopondo centrum, Klaaskreek en te Powakka. De billboards hadden elk een ander thema in het Sarramacaans en het Nederlands. Er werden ook pamfletten en posters met de thema's huiselijk geweld, drugs- en alcoholverslaving, bescherming van kinderen en zelfmoord uitgedeeld.
Mathoera merkt op dat de hulplijn veel soelaas biedt aan mensen in nood. "Het is gelukt om één van onze doelen te bereiken. Dat is de drempel naar geestelijke gezondheidszorg verlagen." Op Marowijne en Commewijne na nu zijn alle districten voorzien van billboards. "Maar dat komt gauw in orde" verzekerde Mathoera. "Belangrijk is dat de zorg daar al aanwezig is."

René Gompers