Unasur Forum voor Burgerparticipatie wordt voorbereid
18 Sep 2013, 04:00
foto
Ambassadeur Ike Antonius (foto: Raoul Lith)


Het Forum voor Burgerparticipatie dat in november in Bogota gehouden zal worden, wordt deze week op een vergadering in Buenos Aires voorbereid. Ambassadeur Ike Antonius en professor Jack Mencke zullen Suriname donderdag en vrijdag vertegenwoordigen op deze vergadering.

Het forum zal aan sociale actoren de mogelijkheid bieden om een stem te hebben in het integratieproces op het Zuid-Amerikaanse continent. Het besluit hiertoe was eerder genomen door de staatshoofden en regeringsleiders van Unasur, meldt de voorlichting van Buitenlandse Zaken.

Betrokkenheid burgers belangrijk
Antonius is voorzitter van de Unasur Raad van Afgevaardigden. Hij zal zich in een panel buigen over in Paramaribo goedgekeurde richtlijnen voor het operationaliseren en functioneren van het forum. Hij geeft aan dat dit forum niet alleen invulling geeft aan de bepalingen in het Unasur Oprichtingsverdrag en het Algemeen Reglement, maar ook de beleving van de participatieve democratie in Zuid-Amerika zal bevorderen. “Bij integratie en samenwerking gaat het niet alleen om afspraken tussen regeringen en overheidsinstanties, maar ook om de betrokkenheid van de burgerij.”

Suriname is tijdelijk voorzitter van Unasur. Het is de bedoeling dat het land in november een actieve rol zal vervullen binnen het forum en dat op basis van een inventaris, een evenredige vertegenwoordiging kan plaatsvinden onder specifieke groeperingen waaronder vrouwenorganisaties, jongeren instanties, personen met een fysieke beperking, landbouworganisaties, inheemsen en marronorganisaties, zegt Antonius.