Ambtenaren beslissen over optrekken pensioen tot 65 jaar
18 Sep 2013, 02:00
foto
CLO-voorzitter Ronald Hooghart


Personen die langer dan hun zestigste jaar nog bij de overheid in dienst willen blijven, moeten daarvoor een vrije keus hebben. De discussie rond het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd tot 65 jaar, moet ook een vrijwillige keus zijn. Zo stelt Ronald Hooghart voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) tegenover Starnieuws.

“Deze discussie staat niet op zich en hebben we al gevoerd met ex-minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken”, zegt Hooghart. Toen de positie van rechters door de vorige regering werd geregeld, is aangegeven dat zij een pensioen krijgen tot een actieve dienst van 70 jaar. Dit is echter niet geregeld in de pensioenwet. Deze wet heeft te maken met een maximale pensioenuitkering van 35 dienstjaren vermenigvuldigd met 2 procent. In het geval van de rechters zou dat betekenen een voordelige positie waarin de personeelswet niet voorziet.

De CLO heeft toen voorgesteld ambtenaren vrijwillig de keus te laten ook in aanmerking te komen voor een hogere pensioenuitkering. Dit kan door de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken tot maximaal 65 jaar. De aanvraag om langer in dienst te blijven mag na het zestigste jaar dan vrijwillig plaatsvinden voor nog eens vijf jaar. Op die manier kan voorzien worden in een hoger percentage van de pensioenuitkering. “Je krijgt dan een modus van 40 dienstjaren vermenigvuldigd met 2 wordt dan en pensioenuitkering van 80 procent van het loon”, legt Hooghart uit.

Geen vrees vergrijzing
Hooghart zegt dat hiermee geen vrees hoeft te bestaan dat het ambtenarenapparaat vergrijst. “Alles heeft wel zijn voor- en nadelen. In de eerste plaats is het vrijwillig. Sommige mensen kunnen al met 55 jaar en een dienstverband van 35 jaar hun pensioen aanvragen”, zegt Hooghart. Daarnaast mag het langer blijven werken niet meer dan vijf jaar zijn.

De vrees dat jongeren op die manier moeilijker aan een baan komen gaat volgens Hooghart ook niet op. “De overheid is niet de enige werkverschaffer. Ook het bedrijfsleven hoort erbij”. Hooghart zegt dat de vakbeweging dan ook grote voorstander is van een sociaal zekerheidsstelsel waar net als bij de overheid, het bedrijfsleven soortgelijke sociale zekerheden heeft ingebouwd.
Het voorstel voor het vrijwillig aanpassen van de pensioengerechtigde leeftijd is volgens Hooghart een beleidsvoornemen van de huidige regering dat snel zal worden ingevoerd.

Wilfred Leeuwin