Kostprijs baal natte padie wetenschappelijk bepalen
17 Sep 2013, 10:00
foto
Bepaling verkoopprijs per boer (Bedragen SRD)


(Ingezonden)
Voordat de oogstperiode van padie begint, wordt er heen en weer terecht geklaagd over de hoogte van de prijs van een baal (79 kg) natte padie. De prijs wordt bepaald vanuit diverse invalshoeken. Nagenoeg nooit wordt er een uiteenzetting gegeven van de elementen waaruit de kostprijs dan wel de verkoopprijs bestaat. Ik geef een overzicht van de prijzen van een baal natte padie die diverse organen bepaald hadden. Hieruit blijkt duidelijk dat de organen niet op één lijn zijn.

De gemiddelde prijs van diverse organen per baal natte padie najaarsoogst is: Rijstorgaan SRD 67, VRE SRD 55, Groep Dwarka SRD 70, SPBA SRD 77,73 en VPP 80. De overheid kan bij een markt van volkomen concurrentie de prijs niet bepalen, want het is een kwestie van vraag en aanbod. Echter is het wel raadzaam dat de overheid de prijs van een baal natte padie wetenschappelijk bepaalt. Hierdoor kan de overheid beter plannen en gericht beleid maken met betrekking tot de rijstsector. Daarnaast kan de overheid effectief interveniëren.

Ik zal aan de hand van een voorbeeld aangeven hoe de prijs van een baal natte padie wetenschappelijk bepaald zou kunnen worden. Belangrijk is de heterogeniteit van de steekproefelementen. In de tabel geef ik een mogelijke manier om de verkoopprijs te bepalen. Gemakshalve neem ik slechts twee rijstboeren.

Indien het ministerie van LVV besluit om een dergelijk onderzoek te verrichten, ben ik bereid om mijn bijdrage te leveren.

Erak Fatehmohamed BSc.
(Econoom)