Open brief aan de districtscommissarissen
17 Sep 2013, 06:00
foto


Voor die districtscommissarissen (dc's) die nog niet op de hoogte zijn van overlast binnen hun district, gaarne in uw aanstaande vergadering, uw aandacht hiervoor met als gevolg uw optreden.

1. Direct openbaar alcohol gebruik stopzetten, supermarkten verbieden gekoelde alcohol te verkopen en zo ook shots sterke drank.

2. Openbare vermakelijkheid geen vergunning meer verlenen binnen woongebieden en of onderwerpen aan de maximale 35 decibel-grens (met hun deuren gesloten).
(Dit is met name in de omgeving Morgenstond/Leonsberg een groot probleem).

De 35 decibel grens is die welke als advies wordt gegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ook de verkoop en het gebruik verbieden van o.a zogenoemde Powerbass.
3. Privé feesten en partijen waarvoor vergunningen worden uitgegeven zeer nadrukkelijk op deze 35 decibel wijzen.
Het is met de anti-tabakswet gelukt een deel van het ongezonde klimaat binnen Suriname aan te pakken. Het moet nu daardoor, voor u dc, de weg geopend hebben het overige ongezond klimaat adequaat aan te kunnen pakken.

4. Aanpakken van de wegpiraten zoals hardrijders en audio criminelen, niet alleen middels mooie mediaberichten, doch daadwerkelijk in de kraag vatten en bestraffen.
(Dit is met name in de omgeving Morgenstond/Leonsberg een groot probleem).

5. Om vorenstaande uit ons sociaal milieu te kunnen verbannen is het van eminent belang om de handhaving op orde te hebben. O.a. het verhogen van surveillance door de politie om zo preventief (een van hun primaire taken) overtredingen te voorkomen en of tijdig de kop in te kunnen drukken. Geef hen de tools.

6. Bij het verstrekken van vergunningen is het raadzaam als er degelijk buurtonderzoek wordt gedaan en daarbij ook de vele buurtorganisaties en of buurtwachten te betrekken. Deze zijn door de bewoners zelf in het leven geroepen om zo, voor hen, een leefbaar woongebied te realiseren.

Vorenstaande overtredingen, zo u wilt onregelmatigheden, zijn een ernstige inbreuk op de rust van de bewoners, studenten, nachtwerkers etc., en daardoor direct ook een aanslag op de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.
Van harte hoop ik dat u, nog voor uw gezamenlijke vergadering, kennis neemt van deze onregelmatigheden binnen onze samenleving en op adequate wijze hier verandering in brengt.

Edmund van Etten