Jongeren maken Apoera en omgeving schoon
16 Sep 2013, 19:00
foto
Districtscommissaris Armand Jurel poseert met de jongeren van Apoera en omgeving, die hebben meegedaan aan de krinkondre actie. (Foto: Sherlock Krenten)


Apoera en omgeving hebben een grondige schoonmaakbeurt gehad. De vuilnishopen achter de scholen zijn opgeruimd, de bermen langs de straten zijn gemaaid en ontdaan van alle plastic afval en op verschillende plekken is hoog wied verwijderd.

Voor de jongeren die mee hebben gedaan aan deze krinkondre-actie, was het boter bij de vis. Zij werden bij het afsluiten van de werkzaamheden die 10 dagen geleden begonnen, direct uitbetaald. De districtscommissaris van bestuursresort Kabalebo, Armand Jurel, vergastte hen ook op een hapje en een drankje.

Jurel is tevreden over de afloop van het project. Hij sprak de jongeren toe en feliciteerde hen met het succesvol uitvoeren van het werk. “Jullie hebben zelf ervoor gezorgd dat jullie leefomgeving er nu beter uitziet. Dit hebben jullie kunnen realiseren door samen te werken,” zei hij.

De andere bewoners zijn door deze actie gemotiveerd om het gebied schoon te houden. De basja's van Apoera hebben spontaan meegedaan aan het schoonmaakwerk. Ook de bewoners van Section volgden later dit goede voorbeeld.