HI kan kokosproductie Coronie helpen verbeteren
16 Sep 2013, 06:00
foto
Districtscommissaris Harold Sijlbing geflankeerd door zijn collega's Margaretha Malontie van bestuursressort Tapanahony en Yvonne Pinas van Brokopondo. (Foto: Ramon Keijzer)


Het ministerie van Handel en Industrie (HI) houdt zich onder andere bezig met standaardisering, certificering, een stukje industriële ontwikkeling en verbetering van het ondernemerschap. HI kan daarom een rol spelen in Coronie op het stuk van verbetering van de productielijnen en kokosverwerking.

Dit zegt districtscommissaris Harold Sijlbing van Coronie. Hij verzorgde in het weekend een presentatie voor HI-minister Raymond Sapoen en zijn gevolg over de betekenis van kokos voor het district. Daarin gaf hij onder meer aan dat het streven er op gericht is om de productie van kokos omhoog te brengen. “Coronie wordt decennialang het kokosdistrict genoemd, maar de huidige kokosaanplant is slecht en gaat achteruit. Er zijn in de afgelopen periode geen nieuwe bomen geplant. Wij willen daarom de mensen stimuleren om nieuwe te planten,” zegt Sijlbing. De beste stimulans is volgens hem het gegeven dat er een ongekende groeimarkt is in de wereld voor kokos.

Investering nodig
Het streven is er op gericht om jaarlijks tussen de 400 en 600 ha aan kokos erbij te planten. Echter moet het plantmateriaal ter beschikking zijn, evenals de nodige machines, zodat de lokale ondernemers meer en beter kokos kunnen planten. Volgens Sijlbing gaat het er nu om het Coroniaans kader, dat zich in Paramaribo en het buitenland bevindt, zover te krijgen naar het district terug te komen en de ontwikkeling ervan ter hand te nemen. Van ten minste één persoon weet hij dat die met zijn neven is gaan kijken naar de ontwikkeling van hun boedelgrond. “Coronie heeft veel boedelgrond, maar dit is wel een manier om families ertoe aan te zetten hun boedelgrond productief om te zetten, door de verwerking van kokos aan te pakken en beter te maken", meent Sijlbing.

De huidige kokosaanplant is oud, maar één van de sterke punten is dat kokosbomen een heel lange levensduur hebben in Coronie. Volgens een EU-kokosstudie over de Development of the Coconut Industrie in the Caribbean, staat in het finalerapport aangegeven dat Coronie enorm goed is voor de kokos. Bepaalde ziekten komen er niet voor of tasten de bomen niet zo zwaar aan als elders het geval zou zijn. Maar volgens de DC zijn de bomen nu wel oud en de productie neemt dan af. Vanaf het vierde jaar begint de kokospalm te produceren en kan daarmee 70 jaar lang doorgaan. De piekproductie neemt evenwel vanaf het dertigste of veertigste levensjaar af.