NPS: Commotie rond ministers is dekking verkwistend beleid
15 Jun 2013, 20:00
foto


Toppers van de Nationale Partij Suriname (NPS) vinden dat de vervanging van de ministers dient ter dekking van het verkwistende beleid van de regering. Dit kwam aan de orde tijdens een vergadering van de onderafdeling ‘Meki Wi Yepi Makandra’ te Nieuwe Grond in het district Wanica vrijdagavond.

De politieke ontwikkelingen werden onder de loep genomen op de bijeenkomst. De onderafdeling presenteerde haar nieuw beleidsplan aan de leden. Voorzitter Murwin Leeflang van de kern gaf aan dat de registratie van nieuwe leden van essentieel belang is voor de afdeling Wanica. Hij riep de aanwezigen op behoedzaam hun propagandawerk te doen, aangezien er op de vergadering tenminste drie personen kenbaar hebben gemaakt dat zij vanwege hun politieke kleur aan de kant zijn gezet, ondanks hun jarenlange ervaring en specifieke deskundigheid in de ambtenarij.

Ondemocratisch inborst
Sunil Oemrawsingh, bestuurslid van de Afdeling Paramaribo, hield de aanwezigen voor dat de NPS een ontwikkelingsorganisatie is en naast de puur politieke zaken de partij ook aandacht en ondersteuning biedt aan onder andere het stimuleren van stabiele gezinnen. Aandacht van ouders, culturele- en sportleiders aan jongeren, moet een bijdrage leveren in afname van tienerzwangerschappen en vroege schoolverlaters. “De sociale controle op onze kinderen moet versterkt worden, anders zal het armoede vraagstuk niet adequaat kunnen worden aangepakt”, stelde Oemrawsingh.

Verwijzend naar de weigering van president Desi Bouterse, het volk in De Nationale Assemblee uitvoerig in te lichten wat de reden is van het ontslag van de twee ministers, hield hij de aanwezigen voor dat “owru siki fu todo na kras krasi". Hij zei dat de ondemocratische inborst van Bouterse tot de dag van vandaag evident is. ”U moet waakzaam zijn dat wij onze ontplooiingskansen ons niet laten ontnemen door een groep zichzelf verrijkende politici die nu aan de macht is”.

Geen respect
Ondervoorzitter Ruth Wijdenbosch zei dat de president geen respect toont voor het volk door zijn halsstarrige weigering verantwoording af te leggen in het parlement. Zij merkte op dat het om een afleidingsmanoeuvre gaat om de aandacht af te leiden van het vernietigend en verkwistend beleid van deze regering. Ze riep haar partijgenoten op hard te werken aan de mobilisatie en te participeren in het buurtwerk. Zij vroeg de vrouwen actiever te worden en hun plaats in de politiek op te eisen, zodat er een goed evenwicht ontstaat qua positieverdeling zowel binnen de NPS als in staatsbestuur en volksvertegenwoordiging. ”Wij hebben een blijvende taak om ons land te ontwikkelen waar de burgers zich gelukkig voelen”, merkte zij op.

Bouterse merkte op een vraag van perschef Clifton Limburg op “dat de oppositie toch wat moet zeggen”. Hij zei naar het land te kijken en te handelen. De oppositie had vijftien jaar de tijd om “te doen en nu moeten ze praten, wat ze goed doen”. Bouterse zei dat de regering ervoor moet zorgen dat de afspraken die gemaakt zijn met het volk, verwezenlijkt worden. Verwijzend naar de woorden van minister Edward Belfort van Justitie en Politie zei de president “het laat me koud”.